"Jednalo se o přestupky, kdy občané vstoupili na dráhu či do obvodu dráhy na místech, která nejsou veřejnosti přístupná. Zejména přecházeli mimo přístupové cesty vedoucí k nástupištím nebo od nich, pohybovali se tudíž v kolejišti. Policisté řešili i jiná související jednání, například kouření na místech, kde je to zakázáno,“ upřesnila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Loni zjistili policisté celkově téměř osm stovek přestupků týkajících se zakázaného přecházení přes koleje. „Osoby, které přecházejí přes koleje v místech, kde je to zakázáno, se dopouští přestupku, za který lze v příkazním řízení uložit sankci až do 10 tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí. Policisté v kraji se při kontrole chodců zaměřují především na místa s vyšší koncentrací osob, tedy na železniční stanice ve větších městech a bezprostřední blízkosti stanic.