Jak hodnotíte bodový systém?

Ve státě Victoria v Austrálii si jednou řekli, že to tak již dál nejde a soustředili se na přestupky řidičů tak, že do roka snížili počet mrtvých na silnicích na polovinu (bez bodového systému). V České republice jsme zavedli bodový systém a do roka tu máme o stovky mrtvých více. Vlk se nažral (zavedli jsme opatření) a koza zůstala celá (kontroluje se jen nepatrně, takže postih řidiče za přestupek není příliš pravděpodobný).

Ale počet dopravních nehod v minulém roce klesl?

Pokles počtu mrtvých v roce 2006 nebyl výsledkem zavedení bodového systému, ale obavy řidičů z postihu. Proto ministerstvo vnitra spolu s ministerstvem dopravy navrhly za podpory Úřadu pro ochranu osobních údajů, ve snaze zvýšit pravděpodobnost postihu za překračování rychlosti (a tím zvýšit bezpečnost na silnicích), aby si policie mohla nakoupit službu opatřování dat o překračování rychlosti od soukromých subjektů. Za přesně stanovených podmínek, kdy každé využití této služby je možné jen na písemný příkaz policie s určením místa a času s tím, že soukromníci nemohou vůbec přijít do styku s řidičem - tzv. Sehořův návrh.

Jak tento návrh dopadl?

Levice jej odmítala z principiálních důvodů, nepodporuje privátní sektor a pravice (kromě lidovců) ukazovala na možnost zneužití tohoto institutu ve prospěch vybírání pokut proti zajišťování bezpečnosti. A to i přesto, že takový model již v mnoha obcích úspěšně funguje. Osobně se domnívám, že pravým důvodem odmítání návrhu bylo vědomí, že si přestaneme hrát na opatření a nedej bože budeme muset dodržovat nepopulární zákon.

Jaké jsou chyby v bodovém systému?

Odhaduji, že nás zavedení bodového systému stojí asi 500 milionů korun ročně a výsledky jsou nulové. Navíc diskredituje snahu o nápravu například nesmyslným sčítáním bodů za zjištěné i banální přestupky, o kterých řidič ani neví. To pak je také argumentem proti záměru důslednějšího monitorování přestupků. Snad se s tím parlament vyrovná při příští novele zákona.

Co může zlepšit bezpečnost na silnicích?

Jsem si vědom toho, že bezpečnost na silnicích ovlivňují další desítky okolností. Např. postavit silnice s lepšími parametry však trvá dlouhou dobu a mrtvých přibývá. V závěru tedy statistika. V roce 2007 vzroste počet mrtvých na našich silnicích proti minulému roku z 956 asi na 1 200 (za prvních devět měsíců to je 840). Téměř polovinu úmrtí (362) zavinili řidiči v důsledku nepřiměřené rychlosti. A ještě jedna informace, k poklesu počtu usmrcených osob došlo pouze při nehodách na sledovaných komunikacích. Například od doby, kdy v Praze zavedli kamerové sledování, počet mrtvých klesl o 46 procent. Zato například v Jihomoravském kraji stoupl o 85 procent. Čím to asi je? Navíc asi polovina mrtvých k tomu přišla úplně nevinně.