Molin podle senátu zákon neporušil, a proto jej soud zprostil obžaloby. „Žalovaný skutek není trestným činem," shrnul předseda senátu Karel Šigut.

Molin, jenž je v podmínce, výrok v soudní budově nekomentoval. Už dříve ale řekl, že šlo pouze o pochybení administrativního charakteru a obžaloba došla k mylnému závěru. Středeční rozhodnutí nemusí být konečné, obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.

Kauza se týkala předloňské rekonstrukce požární zbrojnice v Hnojníku, která skončila v červenci 2013 s přibližně čtyřicetidenním zpožděním. Obecní zastupitelé se sešli 7. srpna 2013, kdy již bylo vše hotovo.

Žalobce tvrdil, že tehdy odsouhlasili dodatek ke smlouvě o dílo, který měl starosta o pět dní později pozměnit a antedatovat. U soudu se řešilo hlavně to, zda zastupitelé věděli a hlasovali také o změně termínu dokončení stavby a rozsahu víceprací.

Podle předsedy senátu se dají výpovědi zastupitelů rozdělit do tří skupin. „První skupina řekla: Ano, obžalovaný skutečně mluvil o posunutí termínu díla," uvedl soudce Karel Šigut a dodal, že druhá skupina zastupitelů Molinovu obhajobu nevyloučila.

Do třetí skupiny zařadil senát dva zástupce Hnojníku, jejichž výpovědi jsou podle soudu nevěrohodné. V prvém případě jde o člena tehdejší rady, který tvrdil, že u žádného jednání, kde by se řešilo posunutí termínu, nebyl, avšak minimálně zápisy z jednání radních v červnu a červenci 2013 hovoří o opaku. Molina podle senátu neusvědčila ani zastupitelka, která sice podporovala verzi obžaloby, ale se starostou nemá „zrovna ideální" vztahy, což soud musel vzít v úvahu.

Karel Šigut zdůraznil, že dodatek ke smlouvě byl v srpnu 2013 evidentně antedatován, avšak jednání starosty nelze považovat za trestný čin. Podle senátu je podstatné, že zastupitelé při hlasování „vyjádřili vůli", kterou poté starosta realizoval.

Molin už dříve řekl, že dodatek byl schválen jednohlasně. Verzi obhajoby nevyvrací ani zajištěná elektronická komunikace, podle předsedy senátu naopak některé důkazy starostovu verzi potvrzují.

Státní zástupce navrhoval, aby soud starostovi udělil tříletou podmínku a peněžitý trest. Tvrdil, že kvůli zpoždění stavby mohla obec po stavební firmě vymáhat smluvní pokutu ve výši 1,17 milionu korun. To ale obhajoba zpochybnila. Na žádost vyšetřovatelů hnojničtí zastupitelé už dříve rozhodli o tom, že obci žádná škoda nevznikla.