Se zasahujícími strážníky nebyla schopna komunikovat, proto byla na místo přivolána jednotka rychlé záchranné služby, která si následně ženu převzala k ošetření.