Jako o víkendu, kdy si strážníkům stěžovali obyvatelé panelového domu na jednoho z nájemníků, který měl hlasitou hudbou rušit noční klid. „Hlasitá hudba se rozléhala chodbou. Po kontrole totožnosti byla nájemníkovi za přestupkové jednání uložena bloková pokuta a současně byl pořízen zápis do registru přestupků,“ uvedl Deníku šéf třineckých strážníků Josef Kužma.

Na další případ narazili třinečtí strážníci při kontrolní činnosti na ulici Nádražní. Zde postávali dva mladíci a jeden z nich na druhého hlasitě pokřikoval. Strážníci proto požadovali po muži prokázání totožnosti, což odmítl. Proto mu přikázali, ať nastoupí do jejich vozu a k prokázání totožnosti se společně dostaví na obvodní oddělení státní policie. Jelikož odmítl spolupracovat i v tomto případě, byl za použití zákonných donucovacích prostředků donucen ke spolupráci. Po tomto zásahu již muž opravdu spolupracoval a totožnost zasahujícím strážníkům prokázal. „Přestupkové jednání bylo řešeno na místě s následným zápisem do rejstříku přestupků,“ zmínil se k případu Josef Kužma.

Jeden z kurióznějších případů se udál na plese, kdy jeden z návštěvníků vylámal dveře toalety. Strážníci na místo přijeli po oznámení pořadatele plesu. Na místě zjistili, že provinilý jedinec je sice podnapilý, ale k činu mělo dojít nešťastnou náhodou. Mladík uvedl, že prý jen silněji potáhl za dveře, které vytrhl a způsobil tak nechtěně poškození zárubní. Jelikož záležitost nemohla být vyřešena na místě, byla postoupená správnímu orgánu třineckého městského úřadu k dořešení.

Ke slovu se o víkendu dostala i pro třinecké strážníky známá firma. Pracovník Úřadu práce si stěžoval na to, že se v objektu nedovoleně nachází spící muž. Strážníci po příjezdu na místo následně zjistili, že se jedná o silně podnapilého muže, který i přesto, že po první dechové zkoušce nadýchal 3,82 promile alkoholu a po druhé dokonce 4,42, byl schopen komunikace a dokonce i vlastní chůze. Ovšem nebyl schopen uposlechnout zákazu vstupu do objektu. „Z důvodu obav o jeho zdraví byla na místo přivolána rychlá záchranná služba, která si jej převzala k ošetření. Za uvedený přestupek bude oznámen příslušnému orgánu Městského úřadu Třinec,“ doplnil Josef Kužma.