Ložiska musela být odborně zlikvidována, aby nedošlo k jejich zneužití. Kvůli specifickým technickým parametrům byla ložiska roztavena v ocelářské peci Třineckých železáren.

Jednateli frýdecko-místecké společnosti, která se zabývá koupí a prodejem ložisek, byl uložen mimo jiné trest propadnutí věci, a to 15 565 kusů ložisek s označením ZVL Slovakia, které byly soudem označeny za padělky. Ložiska o celkové hmotnosti 2,58 tuny nemohla být vrácena na trh, a bylo tedy nutné zabezpečit jejich transparentní likvidaci. „Problém likvidace spočíval zejména ve dvou hlediscích. Jednak bylo třeba zajistit kontinuální dohled zaměstnanců ÚZSVM po celou dobu manipulace s ložisky, aby nemohlo dojít k jejich zcizení neoprávněnou osobou. Vzhledem k obsahu chromu a jiných příměsí v materiálu ložisek bylo také potřeba zabezpečit, aby výstupní surovina nebyla negativně ovlivněna poměrně vysokým množstvím příměsí," uvedl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Po konzultaci s odbornou firmou, která je jedním z největších distributorů ložisek v tuzemsku, bylo přistoupeno k likvidaci ložisek v Třineckých železárnách. Velké ocelářské peci dokáží příměsi ložisek dostatečně „naředit". Ložiska byla v minulých týdnech převezena z policejních skladů ve Frýdku-Místku do areálu Třineckých železáren a následně roztavena.