Oba jsou stíháni pro zneužití pravomoci veřejného činitele. Obžaloba je viní z toho, že se podíleli na vyrůstání černých staveb ve městě, což oba důrazně odmítají. Podle státního zástupce Ladislava Hradila povolil vedoucí oddělení stavebního řádu Jan Martyčák v rozporu s platnými zákony tři stavby, Alena Orlivová se pak měla podílet na povolení jedné z nich. Problém byl v tom, že k jednání vůbec nebyli přizváni vlastníci okolních pozemků, kterým tak stavební úřad způsobil vážnou újmu na jejich právech. Tímto posvětili realizaci staveb způsobem, na který by stavebník v případě dodržení zákona neměl nárok. Nejvíce problematické bylo povolení stavby autosalonu firmy Pronto Camper.

Obžalovaný Jan Martyčák vydal územní souhlas pro stavbu, na kterou nepostačuje vydání územního souhlasu. Navíc oznámení nesplňovalo základní formální náležitosti. Výsledkem postupu úředníka bylo to, že investor bez povolení postavil budovu o půdorysu 1 200 čtverečních metrů, aniž by mu v tom někdo zabránil. Státní zástupce Ladislava Hradila upřesnil, že stavba byla i bez souhlasného územního řízení a bez pravomocného stavebního povolení realizována, aniž by se vlastníci dotčených nemovitostí mohli účinně bránit.

Obžalovaní vinu odmítají. Advokát Jana Martyčáka označil před soudem celou obžalobu za nepodloženou. O žádný trestný čin podle něj nejednalo. Hlavní líčení bylo odročeno za účelem výslechu dalších svědků, soud bude také vyslýchat znalce. Proto není jasné, zda rozsudek padne ještě v letošním roce.

V současné době policie řeší mnohem závažnější případ, který je úzce spjat s frýdecko-místeckým magistrátem. Ze zneužití pravomoci veřejného činitele jsou obviněny více než dvě desítky osob, mezi nimiž figuruje i primátor města Michal Pobucký, jeho náměstek Dalibor Hrabec a šéf zdejší městské policie Milan Sněhota. Jádrem obvinění jsou údajně nejen zmanipulované veřejné zakázky, ale i zahlazování dopravních přestupků. Obžaloba by mohla být podána na podzim letošního roku.