Ti, kteří do ní ještě chodí se nemohou dočkat, až z ní vyjdou, aby si o pár let později řekli, že by bylo fajn se do ní zase na chvíli vrátit.

Třeba se vám při čtení citátů o škole, které jsme pro vás vybrali, vybaví také nějaké vzpomínky, proč jste se do školy těšili, co vám dala nebo čím vás štvala.

Citáty

„Scio me nihil scire. – Vím, že nic nevím.“
Sókrates

„Je třeba se snažit, aby každý viděl a znal více, než viděl a znal jeho otec.“
Anton Pavlovič Čechov

„Člověk se podobá zlomku, jehož čitatel vyjadřuje, co vskutku je, a jmenovatel, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší zlomek.“
Lev Nikolajevič Tolstoj

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“
Mark Twain

„Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole. A přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pánbůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.“
Karel Čapek

"Moudrost není produktem školství, ale celoživotního pokusu o jeho získání."
Albert Einstein

„I hloupost je produktem vysoce organizované hmoty“.
Milan Kenda

„Klíč ke vší vědě je otazník“.
Honoré de Balzac

„V rozumu je síla. Hlava bez rozumu je svícen bez svíčky“.
Lev Nikolajevič Tolstoj

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“
Jan Amos Komenský

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
Charles Farrar Browne

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“
Karel Čapek

„Knihy jsou němí učitelé.“
Aulus Gellius

„Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.“
Eduard Bass

„Zkušenost je učitelem všech věcí.“
Gaius Julius Caesar

„Nuda je smrtelný hřích učitele.“
Johann Friedrich Herbart

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“
Jan Masaryk

„Zkušenost je drahá škola, ale hlupáci do ní nechodí.“
Benjamin Franklin

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
Neznámý autor

„Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem.“
Adam Mickiewicz

„Žádný učitel neztroskotal na své nevědomosti – může ztroskotat, jen pokud nevychází se třídou.“
Ezra Pound

„Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“
Lucius Annaeus Seneca

„Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.“
Karel Čapek

„Život je nejlepší školou života.“
Jára Cimrman

„Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik jako nikdo jiný.“
Thomas Carlyle

„Historie je nejlepší učitelkou s obzvlášť nepozornými žáky.“
Indíra Gándhí

„Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život.“
Gabriel Laub

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.