Jiří Šigut vstoupil mezi dobrovolné hasiče už ve dvaceti letech, což bylo na tehdejší dobu hodně nezvyklé. „Vzhledem k tomu, že můj otec byl zakládajícím členem sboru SDH Krásná - Mohelnice, tak jsem moc jiných možností neměl. Rodová tradice se ctí. A jsem moc rád, že v ní pokračují i vnoučata, která jsou důstojnými pokračovateli rodinné hasičské tradice,“ uvedl Jiří Šigut, který sice na začátku roku 2015 na vlastní žádost odstoupil z funkce starosty sboru, ovšem stále zůstává aktivní v jeho každodenním fungování.

Proto není divu, že byl zvolen členem revizní komise SDH. Navíc jej výkonný výbor SDH Krásná - Mohelnice jmenoval čestným starostou sboru.

Za dob velení a starostování šel Jiří Šigut všem vždycky příkladem. Charakterizovala jej pracovitost, zodpovědnost a mravenčí práce. Ostatní členy sboru uměl podržet a povzbudit humorem, nikoli násilím. Bez ohledu na své funkční zařazení se podle svých možností účastnil každého výjezdu jednotky na záchranu životů a majetku občanů. Nejednou nasazoval vlastní život na záchranu druhých.

„Naší oblasti se naštěstí požáry vyhýbaly, takže jich nebylo hodně. Dodnes si ale pamatuji, že za mého starostování vyhořel jeden obytný dům a dvě rekreační chaty. Kromě toho jsme museli hasit lesní požáry, kterých bylo celkem dost. A když přišly povodně, pomáhali jsme lidem, které velká voda nějak zasáhla. Čerpali jsme vodu ze sklepů,“ přiblížil Jiří Šigut.

Někdejší velitel a starosta SDH Krásná - Mohelnice byl podepsaný ve všech činnostech sboru. Věnoval se vedení výjezdové jednotky, školení členů jednotky. Svůj um a schopnosti využíval i při údržbě technického zázemí sboru. Pomáhal při údržbě a opravách hasičského auta, hasičské výstroje i výzbroje, hasičské zbrojnice. Patřil k nejaktivnějším při stavbě hasičského výletiště, které je v Krásné dodnes používáno pro kulturní i sportovní potřeby sboru i obce. Svou hasičskou odbornost i zkušenosti léta uplatňoval na poli protipožární prevence při prohlídkách obytných objektů.

Jiří Šigut má lví podíl také na úspěších na poli požárního sportu. „Ten se dost změnil. Kdysi jsme všechno museli dělat podle předpisů. Dneska jsou veškeré úkony tlačené hlavně do rychlosti. Když to zjednoduším, jde o to co nejrychleji spojit hadice a trefit co nejpřesněji terč,“ popsal Jiří Šigut, který rád vzpomíná na různé soutěže, oslavy či hasičské výlety.

„Vždycky jsme byli dobrá parta, rozuměli jsme si. Nikdy nikdo nikomu neházel klacky pod nohy. Neměli jsme mezi sebou žádné problémy. Jsem moc rád, že nový starosta vede sbor taky dobře. Všechno funguje bez problémů,“ uzavřel.