Společná část maturit se bude konat pouze formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a buď matematiky, nebo cizího jazyka. Prodlužuje se čas na jejich vypracování, u jazyků na 110 a u matematiky na 135 minut. Písemné práce z českého a cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturity. V jejím rámci se bude konat pouze ústní zkouška. Profilová část se musí uskutečnit do letošního 25. června.

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný
Vláda chystá zpřísnění opatření. Situace není dobrá, řekl Babiš

Ředitelé mohou stanovit náhradní způsob konání praktických zkoušek, změnu formy, délky i způsobu hodnocení. Mohou zvolit například vypracování maturitní práce s obhajobou či písemnou zkoušek. Pro praktické zkoušky se zkušební období prodlužuje do 27. srpna 2021.

Covidové úlevy

Úlev se dočkají žáci posledních ročníků středních škol, kteří v souvislosti s pandemií od 12. října 2020 působili jako dobrovolníci nebo měli nařízenou pracovní povinnost v délce  nejméně 160 hodin. Pokud v řádném termínu neuspějí u didaktických testů, podají řediteli školy do 18. května žádost o mimořádný termín.

Týká se to pouze povinné zkoušky společné části maturity. Tyto opravné testy se budou psát ve dnech 14., 15. a 16. června 2021. Uskuteční se ve spádových školách určených Cermatem ve spolupráci s krajskými úřady. Tisk a distribuci zkušební dokumentace Cermat. 

Zavřené školy, distanční výuka dětí.
Školy se prozatím dalším žákům neotevřou. Vláda kvůli covidu změny odmítla

Pamatuje se i na žáky, kteří budou v době řádného termínu nemocní s covidem-19 či budou v karanténě. Ti se nejpozději do tří dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se mohou přihlásit k mimořádnému termínu didaktických testů do 10. května 2021.

Redukce výuky

Ministr Robert Plaga také zopakoval, že ředitelům se doporučuje, aby se ve 2. pololetí zaměřili pouze na maturitní předměty a praktické vyučování. Na vysvědčení se objeví známky či slovní hodnocení jen za to, co se reálně učilo. Rozhodnutí o „nevyučovaných“ předmětech je v kompetenci ředitele školy.