Ve školách se před třiceti lety objevovaly první náznaky sexuální výchovy a hodin, které měly sloužit jako prevence drogových závislostí a podobných problémů, sami si to někteří rodiče pamatují ze základních a středních škol. Tyto hodiny však byly ojedinělé, nebyly součástí běžné výuky, jak je tomu například v západních zemích. A pohlíželo se na ně jako na jednorázovou osvětu, kterou nejčastěji vykonávaly spolky a dobrovolníci.

Dnes se ve výuce tyto témata objevují častěji, ale stále ne v měřítku, které by bylo době adekvátní. Proto je velmi důležitá komunikace rodičů s dětmi, a to daleko dříve, než bylo za našich let.

„Sexuální výchova ve školách se samozřejmě vyučuje, ale mám pocit, že tyto otázky jsou v naší společnosti stále ještě tak trochu zapovězeny. Informace z této oblasti se předávají spíše v biologické rovině, chybí tam emoční a sociální kontext. Nechci ale generalizovat. Jako vždy a všude, záleží to na jedincích, bezpečně existují učitelé, kteří informace o tomto tématu dokáží předávat v celém kontextu a bez projevů studu, který nás většinu stále ještě při zmínění tohoto tématu svazuje.

Komunikace na toto téma by měla u dětí probíhat přiměřenou formou již od útlého věku, prvními „učiteli“ by měli být rodiče. Malé děti jsou velmi vnímavé, žijí přítomností, zajímá je vše, jejich, tělo, tělo jejich sourozence stejně jako cokoliv v jejich bezprostředním světě. Nerozlišují důležité a nedůležité otázky, co je vhodné, či nevhodné.

Informace jakéhokoliv druhu přijímají přirozeně, a proto není dobré, pokud se jakýmkoliv sdělením dá tajemný náboj ve smyslu „Na to jsi ještě malý“, „To Tě ještě nemusí ještě zajímat“.

K případnému překonání ostychu hovořit na toto téma rodičům určitě pomůže vhodná literatura, které je naštěstí v současné době dostatek,“ vysvětlila doktorka Nataša Gmentová, vedoucí pedagogicko-psychologické poradny v Uherském Hradišti s více než třicetiletou praxí.

Mnozí si jistě kladou otázku, proč by to vlastně měl být problém. Je třeba si ale uvědomit, že fyzický vývoj u našich dětí probíhá rychleji, ale mentální zůstává vzhledem k jejich věku zhruba stejný.

„S touto tematikou se setkávám téměř běžně, je to často dáno rozdílem mez rychlejším vývojem tělesným, například sexuálním a pomalejším emočním, citovým. Například dívky, které tělesně vyspívají dříve, než jiné spolužačky, nemusí být terčem obdivu, to až za několik let, ale bývají naopak cílem posměšků a rýpání. Bývá to i hodně kruté,“ sdělil renomovaný dětský psychiatr a psychoterapeut Vítězslav Kouřil.

Kdy je tedy vhodná doba s dětmi mluvit o dospívání, sexualitě a různých možných nástrahách života jako jsou například alkohol a drogy, je samozřejmě individuální. Děti se ale nedají držet v ochranné bublině navždy. Jak jeden moudrý člověk kdysi řekl – „nejhorší nepřítel člověka je překvapení“.

Jinými slovy když je člověk zaskočen, neví, jak má jednat. Zaskočení je v podstatě vytržení z běžné životní nebo sociální rutiny, které může ovlivnit rozhodování v jakémkoliv věku. Když si nevíme rady, navštivme odborníka – pedagogicko-psychologickou poradnu, psychologa nebo psychiatra. Doporučí postup, literaturu a vhodný způsob komunikace.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Autor: Radim Černý