„Starostování jsem nechal před sedmdesátkou, i když už dříve jsem říkal, že by to měli převzít jiní. Nakonec jsem vydržel ještě jedno volební období navíc. Když jsem skončil, nebyl jsem spokojený s převzetím úřadu. Dneska už je ale zase všechno tak, jak má být obce vedená,“ uvedl bývalý starosta Soběšovic Karel Obluk, který nejraději vzpomíná na první čtyři volební období, v nichž vedl Soběšovice jako starosta.

Po revoluci to bylo fantastické 

„Po revoluci to bylo fantastické. Nezajímalo mě, kdo za co kandiduje. Vždycky jsem vyžadoval, aby všichni pracovali jako jeden. A tak to taky fungovalo celé čtyři volební období. Okamžitě jsme realizovali strategii obnovy obce, plán obnovy venkova. Měli jsme přesně stanovené, co obec potřebuje a co se bude realizovat,“ vrátil se Obluk zpátky v čase.

„Tenkrát se všechno muselo psát na strojích. Počítače ještě nebyly. Za to komunální politika fungovala na bázi podání ruky. Když jsme se na něčem domluvili, tak to tak taky bylo. V současnosti je kolem všeho spousta zbytečné byrokracie, která pak prodlužuje realizaci jednotlivých projektů,“ povzdechl si.

Karel Obluk jako stavař nepatřil mezi ty, kteří by všechno řídili jen od stolu. „Jako stavař vím, že nejnižší síť je kanalizace. Ta byla tím prvním, co jsme v obci řešili. Následovala čistírna odpadních vod, potom přišel na řadu plyn, kabelová televize, sociální zařízení v kempu, dům s pečovatelskou službou, přestavba Nové Husarůvky pro samosprávu obce s kulturním zařízením a vyhlídkovou věži, rekonstrukce školy včetně sportovní haly a mnoho dalších akcí jako jsou místní komunikace a chodníky. Zajistili jsme všechna nutná zařízení k provozu obce,“ popsal Obluk, který také navrhl zpracovat strategický plán rozvoje Žermanické a Těrlické přehrady.

Podpora cestovního ruchu 

„Měli jsme tady obrovskou strategii na podporu cestovního ruchu. Kdysi tady totiž fungovalo mnoho rekreačních objektů, které patřily různým firmám. Podařilo se nám shromáždit hodně peněz, díky kterým jsme zatraktivnili pro návštěvníky celou zdejší oblast, ne jen obec Soběšovice,“ zdůraznil Obluk. „Kdybychom však neměli dotace, nic bychom nevybudovali. V rámci programů a projektů jsme byli schopní dostat dotaci a jen část jsme pak dopláceli ze svého nebo si půjčili.“

V současnosti Karel Obluk politiku sleduje jen vzdáleně. Mrzí jej, že se politikaření přesunulo z vrcholové politiky i na komunální úroveň. „Toto kdysi nebylo. Bohužel přibývá případů, kdy jednotlivci chtějí nějaký prospěch jenom pro sebe. Nejvíce mě pak nadnáší ti, kteří v životě nic nedokázali, nemají žádné zkušenosti, ale vystupují jako by snědli veškerou moudrost světa. Takoví by v politice neměli vůbec co dělat,“ podotkl někdejší starosta Soběšovic.

Rád ale pomůže bývalým kolegům, když ho poprosí o radu. „Jako stavař jsem pomohl s mnohými stavbami v okolních vesnicích. A když bude třeba, budu tak činit i nadále. Dělal jsem to celý život, tak už to ke mně tak nějak patří,“ uzavřel Obluk.