Předchozí
1 z 6
Další

Ivana Krzykalová je zdravotní sestrou, která zvítězila v anketě Moravskoslezská sestra 2019 v kategorii sestra u lůžka. Zdravotnické profesi se věnuje už 29 let

„Pocházím z podhůří Beskyd, vesnice Dobrá, kousek od Frýdku-Místku. Tam jsem prožila své dětství, dospívání a žijí tam s rodinou dodnes. Dětství bylo plné dobrodružství venku, především u babičky a dědy, kteří měli plno domácích zvířat. Profesi zdravotní sestry jsem si vybrala asi v sedmé třídě na základní škole. Přispělo k tomu i mé divoké dětství, kdy jsem s úrazem mnohokrát navštívila nemocnici a práce zdravotní sestry se mi zalíbila.

Ivana Krzykalová je zdravotní sestrou v nemocnici ve Frýdku-Místku.Zdroj: Archiv Ivany Krzykalové

Po maturitě v roce 1990 jsem nastoupila na oddělení interny Nemocnice ve Frýdku-Místku. Po rodičovské dovolené v roce 1994 jsem se do frýdecké nemocnice vrátila a to na oddělení ORL (nosní, ušní, krční). Nejdříve to bylo oddělení a později ambulance. Tam jsem absolvovala kurz speciální práce v audiometrii a po šesti letech na ORL jsem se stala vrchní sestrou očního oddělení. K očnímu oddělení, ambulancím a operačnímu sálu postupně přibyla i detašovaná pracoviště v Novém Jičíně a Třinci. V té době jsem vystudovala vysokou školu, přivedla na svět druhou dceru a po roce rodičovské dovolené se opět vrátila do práce. Před čtyřmi roky byl v rámci zkvalitnění ošetřovatelské péče vytvořen sdružený lůžkový fond očního a ORL oddělení, kde pracuji jako vrchní sestra. Jsou to dva odlišné obory. Na očním oddělení je prováděná intenzívní konzervativní léčba cévních očních příhod a závažných zánětů oka, operační léčba úrazů a závažných nemocí oka a očnice. Provádíme operace šedého zákalu. ORL obor se zabývá diagnostickým, chirurgickým i konzervativním léčením chorob hlavy a krku. Práce je to náročná, ale velmi zajímavá.

Ivana Krzykalová je zdravotní sestrou v nemocnici ve Frýdku-Místku.Zdroj: Archiv Ivany Krzykalové

Můj pracovní den začíná každé ráno před šestou hodinou. Vyslechnu si předání noční služby, co se za noc přihodilo, kolik pacientů přišlo v rámci pohotovosti na ošetření a s jakou diagnózou. Pak už začíná každodenní kolotoč . Z rána se účasním vizit a schůzek lékařů obou oboru. Poté je potřeba zajistit a objednat zdravotnický materiál, léky a prádlo pro oddělení, operační sál a všechny ambulance. Lidé mě mohou potkat při práci na oddělení, ambulanci i operačním sále. Prostě tam, kde je to potřeba. Má práce, i když je náročná nejen psychicky, ale i fyzicky mě naplňuje a i po letech baví. Bohužel v současné době přichází do zdravotnictví velmi málo kvalifikovaných zdravotníků, a to nejen z důvodu finančního ohodnocení, přesčasů, práce v noci, ale i z důvodu nízké prestiže ošetřovatelského povolání.

Ivana Krzykalová je zdravotní sestrou v nemocnici ve Frýdku-Místku.Zdroj: Archiv Ivany Krzykalové

I proto vznikla anketa Moravskoslezská sestra. Ta upozorňuje veřejnost na náročnou práci zdravotních sester. Anketa má šest kategorií. Z každé kategorie jsou vybrány tři kolegyně, které postupují do užšího finále. Na galavečeru 24. října byla vyhlášena jedna vítězka z každé kategorie. Do ankety mě přihlásily mé kolegyně. Tím ocenily mou dosavadní práci. Myslím si, že ocenění patří všem sestřičkám, které ve zdravotnictví pracují a zůstanou tomuto povolání věrné. Na povolání zdravotní sestry jsou kladeny velké nároky, nejen odborné, ale i vlastnosti lidské.

Ivana Krzykalová je zdravotní sestrou v nemocnici ve Frýdku-Místku.Zdroj: Archiv Ivany Krzykalové

Jaká by měla zdravotní sestra být? Měla by být komunikativní, empatická, zodpovědná, bystrá, laskává, rychlá, trpělivá, usměvavá. Měla by být při komunikaci s pacientem i rodinou diplomatem. Nevyjmenovala jsem zdaleka všechno, i tak to není málo. K tomu má každá svou rodinu, koníčky. Mohu říci, že já kolem sebe takové sestřičky mám. Navíc jsou spolehlivé, nikdy mě nenechají na „holičkách“, navzájem si vyjdou vstříc, pomohou si. Spokojení pacienti jsou zase ti, kteří mě dobíjejí a dávají mé práci smysl.

Ivana Krzykalová je zdravotní sestrou v nemocnici ve Frýdku-Místku.Zdroj: Archiv Ivany Krzykalové

Nemocnice ve Frýdku-Místku mi dala možnost osobního rozvoje, umožnila mi vystudovat vysokou školu, stále se vzdělávat, účastnit se seminářů i mezinárodních konferencí, kde i aktivně přednáším. V mých pracovních aktivitách mě podporuje i má rodina. Bez ní bych svou práci nemohla dělat naplno.“

Ivana Krzykalová je zdravotní sestrou v nemocnici ve Frýdku-Místku.Zdroj: Archiv Ivany Krzykalové