„S trochou nadsázky můžu říct, že se mi splnil můj dětský sen, protože jsem vždycky chtěl pracovat v horách. Musel jsem čekat patnáct let, než se mi splnilo toto přání. Jsem rád, že nyní působím tady v horách. Mám rád horskou krajinu. Lidé jsou tady vstřícní, rodinného typu. Mají i stejnou povahu jako já. Jsem totiž také Slezan, byť z druhé strany hranice. Domů to mám asi hodinu cesty,“ uvedl Miroslaw Jesel s tím, že celkově v Česku pracuje hodně polských kněží, protože českých je málo.

Polský kněz působící v Pražmě se stará nejen o farnost Morávka, do které patří obce Morávka, Pražmo, Raškovice a Krásná, ale také o farnost v Janovicích.

„V neděli sloužím mše vždycky v 7 a v 8:40 v Pražmě a v 10:30 pak ještě v Janovicích. První mše začíná tak brzy, protože se jí pravidelně účastní nejen místní, ale také lidé z širokého okolí, kteří se nejprve pomodlí a pak vyráží do hor. Jsou mezi nimi i takoví, kteří mají v Pražmě chaty a chalupy nebo sem jezdí za svými rodiči či známými,“ přiblížil Jesel. „I proto říkáme našemu kostelu sv. Jana Nepomuckého centrální nebo ústřední. Sjíždějí se do něj k bohoslužbám lidé z okolí i turisté,“ dodal farář.

Miroslaw Jesel pak slouží mše také v pondělí, úterý, v pátek a v sobotu. „Středy sloužím v domovech seniorů. Pravidelně v Adámkově vile v Raškovicích, kde jsou bohoslužby jednou měsíčně vždycky ve středu. Zbylé středy jezdím na pozvání tam, kde mě požádají. Často to bývá v Domě pokojného stáří u Panny Marie frýdecké,“ popsal kněz s tím, že často jezdí také do frýdecko-místecké nemocnice.

„Znají mě tam totiž z působení ve frýdecké farnosti. Do nemocnice jsem jezdil poměrně často i při epidemii koronaviru. Avšak pod přísným dohledem zdravotníků. Vždycky mě pečlivě připravili. Chodíval jsem i na koronavirové oddělení, ale nikdy jsem se nenakazil,“ poznamenal.

Polský farář mimo jiné obstarává také výuku náboženství. „Ve školách v Raškovicích, na Morávce a v Janovicích učí náboženství katechetka. Já se věnuji výuce náboženství na faře. Vedu vzdělávací hodiny pro dospělé. Kromě toho připravuji křty, svatby a pohřby,“ vyjmenoval s tím, že pomáhá také s kulturním životem v obci.

„Na staré faře se připravuje hudební doprovod na bohoslužby. Housle, varhany, kytara, flétna. Po zkouškách pak společně doprovází bohoslužby. Chodí do hudebních škol, tady si to dávají dohromady, aby pak mohli zpívat a hrát v kostele při bohoslužbách,“ vylíčil Jesel a dodal, že zkoušky se konají vždycky v neděli v 9:30 hodin. „Kdo chce zahrát další neděli, může přijít na zkoušku, aby se sehrál s ostatními. Hraje se pak při následující mši, která začíná v 8:40 hodin.“

V Pražmě se pak každý rok snaží dvakrát do roka uspořádat koncert, na kterém vystoupí významní interpreti. „Všechno se daří díky spolupráci s obcí, která je výborná. Všichni starostové, starostky jsou velmi vstřícní. Teď jsem třeba světil auta hasičům. Díky pomoci obce máme opravenou střechu v kostele, kapličku v Raškovicích. Spolupráce s obcí je velmi dobrá jak po ekonomické, tak po kulturní stránce,“ podotkl Jesel.

Dalším významným kulturním počinem bývá hraná zpívaná pohádka formou opery. „Odehráli jsme jich už deset. Jednu jsme museli zrušit kvůli epidemii koronaviru. Jinak jsme vždycky na Mikuláše hráli kupříkladu Karkulku, Budulínka nebo Lotranda a Zubejdu. Diváci vždycky zaplnili celý kostel. Pohádku pokaždé připravují děti z farnosti společně se skauty. A sice už od ledna, aby měla hra určitou kvalitu,“ zdůraznil kněz, podle kterého mají lidé v Pražmě vřelý vztah ke kostelu. „Uvnitř je tak čistý a opravený. Můžeme jej tak označovat za chloubu a dominantu obce Pražmo.“