Sberbank CZ dočasně umožní karetní transakce s denním limitem 1000 Kč na kartu. Své pobočky ponechá zavřené a zastaví transakce internetového bankovnictví. Předběžná opatření ČNB bude Sberbank CZ podle svého vyjádření striktně dodržovat. Přestane tedy poskytovat nové úvěry, neumožní čerpat již schválené úvěry, obnovovat je nebo prodlužovat jejich splatnost. Sberbank CZ rovněž nebude přijímat žádné nové vklady a ani přijímat příchozí platby s výjimkou splátek úvěrů klienty.

Garanční systém finančního trhu zahájí výplatu náhrad vkladů Sberbank CZ nejpozději 9. března. Očekávané výplaty náhrad činí přibližně 28,5 miliardy Kč. Garanční systém to dnes oznámil ČTK. Náhrady se klientům Sberbank budou vyplácet po dobu tří let od zahájení výplaty. Při výplatě základních náhrad nemusí klienti vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce Komerční banky prokáží platným průkazem totožnosti, v případě fyzických osob podnikatelů ještě dokladem o oprávnění k podnikání.

Plynovod - ilustrační foto.
Případné uzavření dodávek plynu z Ruska může zasáhnout teplárny i pekaře

"Tuzemské banky jsou dlouhodobě vybavené vysokou úrovní kapitálu a likvidity, které je činí velmi odolnými i v současné situaci…Naše banky se orientují dominantně na financování české ekonomiky, českých firem a občanů České republiky a podléhají dohledu České národní banky. Jejich podnikání v Rusku je velmi zanedbatelné a případné selhání ruských úvěrů a cenných papírů by na jejich finanční situaci nemělo žádný vliv," uvedla centrální banka.

Vklady klientů bank, včetně Sberbank, jsou ze zákona pojištěny do 100 tisíc eur (zhruba 2,5 milionu korun) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny.

"Likviditní krize Sberbank CZ byla způsobena externím, geopolitickým vývojem. Jedná se tak o izolovaný a specifický problém banky, která není významná z hlediska tuzemského bankovního sektoru. Ten tak i nadále zůstává jedním z nejrobustnějších a nejstabilnějších v Evropě," uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Odliv vkladů

Situaci ve Sberbank CZ projednala bankovní rada ČNB na svém mimořádném jednání 27. února. "Postup vůči Sberbank CZ probíhá v rámci tzv. režimu řešení krize, který se zabývá situací bank v selhání a navrhuje řešení, jež minimalizuje dopady na ekonomiku a finanční systém. Bankovní rada vzala na vědomí, že Sberbank CZ selhává a nelze předpokládat, že by toto selhání mohlo být v přiměřené lhůtě odvráceno jinými opatřeními," uvedla ČNB. Podle ní lze předpokládat, že zvolené řešení nebude mít dopad na stabilitu českého finančního sektoru.

Sberbank Europe, což je evropská divize ruské Sberbank, je podle evropských regulačních orgánů v úpadku anebo jí úpadek hrozí. Podle Evropské centrální banky (ECB) se divizi zhoršila likvidita kvůli dopadům ruské invaze na Ukrajinu. Sberbank Europe sídlí v Rakousku a tamní úřad pro finanční trhy na ni uvalil moratorium, uvedla agentura Bloomberg.

Paramo Pardubice.
Paramo by situace na Ukrajině ohrozit neměla. Ropa do Česka proudí dál

ECB přijala opatření vůči Sberbank Europe a jejím chorvatským a slovinským dceřiným společnostem, když zjistila, že banka pravděpodobně nebude v blízké budoucnosti schopna splácet závazky. Sberbank Europe měla podle svých internetových stránek na konci roku 2020 aktiva v objemu 12,9 miliardy eur (zhruba 323 miliard Kč).

Evropská divize Sberbank a její dceřiné společnosti "zaznamenaly významný odliv vkladů kvůli dopadu geopolitického napětí na pověst", uvedla ECB k situaci Sberbank. "To vedlo ke zhoršení její likvidní pozice. A v rámci bankovní unie neexistují žádná dostupná opatření s reálnou šancí tuto pozici na úrovni skupiny a v jednotlivých dceřiných společnostech obnovit," dodala.

Spojené státy minulý týden uvalily sankce na pět největších ruských bank, včetně Sberbank a VTB. Sberbank je mezi bankami, které jsou v rámci západních sankcí odpojeny od mezibankovního systému SWIFT.