Aktuální data podle autorů výzkumu ukazují, že "heroická" fáze reakce české společnosti na příchod ukrajinských uprchlíků se chýlí ke konci. Po silně emotivním prvotním vzepětí mnoha občanů přichází uvědomění, že pobyt ukrajinských uprchlíků v ČR bude delší a komplikovanější.

Přijímání uprchlíků z Ukrajiny považuje za správné 70 procent Čechů. Mírně nadpoloviční část respondentů vyjádřila ochotu se na nezbytnou dobu uskromnit i na úkor vlastní životní úroveň, aby bylo možno uprchlíkům pomoci.

Z průzkumu jsou ale zároveň patrné zvýšené obavy z dopadů příchodu ukrajinských uprchlíků na společnost. Lidé mají zejména obavu z toho, že příchod uprchlíků povede k oslabení sociálních jistot českých občanů. Tuto obavu vyjádřilo 70 procent dotázaných. Nadpoloviční většina respondentů se bojí zvýšené nezaměstnanosti a zhruba každý druhý se obává obecného oslabování soudržnosti české společnosti.

V Česku je podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) z minulého týdne přibližně 300 tisíc ukrajinských uprchlíků. Většinou jde o ženy a děti.

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) ve snaze pomoci ukrajinským uprchlíkům schválila některá opatření, například zavedení humanitární dávky 5000 Kč měsíčně nebo příspěvky pro lidi, kteří se rozhodnou ukrajinské běžence ubytovat ve vlatních nemovitostech.

V hodnocení opatření se lidé neshodnou 

V hodnocení vládních opatření pro ukrajinské uprchlíky je česká společnost rozdělena na dvě velké skupiny. Za přehnaná označilo vládní opatření 42 procent respondentů. O jeden procentní bod menší byl podíl těch, kdo soudí, že jsou dostatečná. Za nedostatečná je považuje pět procent lidí. "Názor na státní podpůrná opatření pro ukrajinské uprchlíky má mnoho obyvatel dopředu zformovaný a z těchto politik se tak stává symbol, který lidé neposuzují objektivně," upozorňuje STEM.

Lidé prchající z Ukrajiny - ilustrační foto.
Plazila se polem, syna táhla za sebou. Druhého mi Rusové zabili, vyprávěla žena

Varovná je podle autorů průzkumu nízká důvěra veřejnosti v integrační a absorpční kapacitu české společnosti. Šest z deseti dotázaných si nemyslí, že se Česko o čtvrt milionu uprchlíků dokáže postarat dlouhodoběji.

Do pomoci Ukrajině se dle vlastního vyjádření nějakou formou zapojily dvě třetiny dospělé populace, což je v podle sociologů STEM celá aktivizovatelná část společnosti. Zdaleka nejčetnější formou pomoci byly finanční příspěvky, které uvedlo 38 procent respondentů. Tři z deseti dotázaných poskytli na pomoc Ukrajincům materiální dary. "Poskytnutí či nabídku ubytování uvedla jen tři procenta společnosti, ale stále jde o desítky tisíc solidárních domácností," uvádí STEM.

Názory občanů sbíral STEM mezi 24. březnem a 6. dubnem. Na dotazy odpovídalo 1171 respondentů ve věku od 18 let.