Nejistota, bezradnost a myšlenky na odchod. S takovými pocity se potýkala Hana Kuzníková, když začala učit v ZŠ Nebušice. „Zkoušela jsem různé postupy, dívala se do příruček, ale výsledek byl pořád stejný. Nešlo mi to,“ svěřila se.

Na její škole nebyl uvádějící učitel, který by jí podal pomocnou ruku, a tak se mohla snadno zařadit mezi čtvrtinu mladých pedagogů, kteří záhy po nástupu za katedru zvažují odchod ze školství. Proč to neudělala?

Pomoc mentorky

„Shodou okolností jsem potkala mentorku Pavlu ze společnosti JOB, která mi ukázala správnou cestu. Přestala jsem se soustředit na to, co mi nejde, a rozvíjela pozitivní stránky své učitelské osobnosti. Ve školství jsem zůstala,“ popsala Deníku svoji zkušenost učitelka informatiky Kuzníková.

Je zároveň činná v projektu Začni učit, který se spolu s Učitelskou platformou zapojil do dlouhodobé iniciativy Národního pedagogického institutu na pomoc začínajícím učitelům. Včera jeho ředitel Ivo Jupa a Monika Brodská za SYPO (Systematická podpora pro všechny učitele a ředitele) představili metodickou příručku, která by měla pomoct nejen nováčkům za katedrou, ale také ředitelům a uvádějícím učitelům. Právě ti se mají dočkat zakotvení v zákoně o pedagogických pracovnících, jehož novelu do konce června projedná vláda.

„Budou odměňováni z nadtarifní složky, která činí dvacet procent mzdových prostředků,“ uvedl na dotaz Deníku ministr školství Petr Gazdík (STAN). Jak zdůraznila Marcela Tesařová z Učitelské platformy, ředitelé budou moci využít zájmu zkušených pedagogů o provádění mladších kolegů prvními dvěma roky adaptačního procesu. Právě ty jsou z hlediska absolventů pedagogických fakult nejdůležitější.

„Po nástupu do školy jsem dostal uvádějící učitelku, se kterou jsme byli docela odlišní. Nejen věkově, ale především přístupem k žákům a samotné výuce. I když jsme se ne vždycky shodli, moc mi pomohla v začátku s orientací při papírování a zapojila mě do školních akcí. Bez ní by mi všechno trvalo mnohem déle,“ cituje nová příručka středoškolského učitele Jaroslava Nováka.

Kázeň a hodnocení

V materiálech jsou detailně popsány postupy, jež by měly všem aktérům adaptačního procesu pomoct zvládnout nástrahy pedagogické profese. Podle šetření SYPO se nyní může na oporu uvádějících učitelů spolehnout 80 procent nastupujících kantorů. Nejčastěji potřebují poradit s kázeňskými problémy, hodnocením žáků a s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.