Paušální daň – jeden odvod místo tří
Od ledna budou novou paušální daň moci využít živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Daň bude dobrovolná a zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů (viz tabulka), tím odpadne značná část papírování. Využít ji budou moci podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun. 

Pro rok 2021 činí paušální daň 5469 korun měsíčně. Nejvýhodnější bude paušální daň podle odborníků pro nynější živnostníky s výdajovým paušálem, kteří ale zároveň neuplatňují daňové slevy na děti a manželku. S přihlášením k paušální dani totiž není možné uplatňovat další daňové slevy a úlevy. Výhodnost nové daně si můžete spočítat na webové kalkulačce ministerstva financí (www.mfcr.cz).

Zakryté regály vyznačující plochu se zákazem vstupu zákazníků v hypermarketu Globus, 27. prosince 2020 v Ostravě. Od neděle začal platit nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti protiepidemického systému PES. Prodávat tak bude nyní možné v obchodech pouze základ
PŘEHLEDNĚ: Lidem zůstanou v roce 2021 tisíce korun navíc. Co zdraží, co zlevní?

Do paušálního režimu může vstoupit podnikatel na základě jednoduchého formulářového oznámení, a to na místně příslušný finanční úřad, nebo elektronicky datovou schránkou. Formulář najdete na webových stránkách Finanční správy. Toto oznámení podejte nejpozději do pondělí 11. ledna 2021.

Paušální daň pro rok 2021

Paušální daň 5 469 Kč
Minimální zdravotní pojistné 2 393 Kč
Minimální sociální pojistné 2 976 Kč
Záloha na DPFO 100 Kč

Zdroj: MFČR

Zrychlené odpisy
Majetek, který byl pořízen od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 a je zařazený v první odpisové skupině, si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců místo standardních tří let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bude možné odepsat bez přerušení za 24 měsíců místo standardních pěti let.

Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 procent vstupní ceny. Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu a v daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 rok nebo 2 roky

Vyšší jednorázový odpis
Od ledna dochází k trvalé zvýšení hranice pro povinné odpisování majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek do této částky si tak bude moci podnikatel jednorázově odepsat do svých daňových výdajů.

Změna DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení
Od 1. ledna 2021 již nebude možné zatížit DPH nemovitosti, které jsou určené převážně k bydlení. Pronajímatelé tak přijdou o možnost daňového odpočtu, který lze nárokovat při pořízení nemovitosti i jejím udržování a zhodnocování. Část odpočtů budou muset vracet.

Změnu přinese novela zákona o dani z přidané hodnoty a týká se objektů, u nichž je pronajímatel i nájemce plátcem DPH a které nájemce využívá k podnikání.  „Od 1. ledna 2021 už plátci DPH nepůjde zdanit pronájem rodinných domů, obytných prostor a staveb, ve kterých tvoří obytný prostor nejméně 60 procent podlahové plochy.

Zavřené obchody v Nákupních centrech v OC Atrium a OC Aupark
Nejdříve strach, pak naštvanost. Teď mezi živnostníky převládá zoufalství

DPH nebude povolené vztáhnout ani na pronájem bytových jednotek, jejichž součástí může být garáž, sklep nebo komora. Uplatňování DPH také nebude možné při pronájmu pozemků, jejichž součástí je rodinný dům, obytný prostor nebo stavba s obytným prostorem na minimálně 60 procent podlahové plochy.

Je také potřeba zdůraznit, že neexistují přechodná ustanovení, a tato změna dopadá i na stávající smlouvy o nájmu a podnájmu nemovitostí“ upřesnil daňový expert Igor Pantůček z poradenské společnosti BDO. Na finanční ztráty se musí připravit lidé a firmy, které výše zmíněné nemovitosti pronajímají s DPH. Vracet peníze navíc budou státu pronajímatelé, kteří si od roku 2012 vyžádali odpočet DPH na koupi dotčené nemovitosti nebo její technické zhodnocení.  

Podnikání bez účtenek
Od nového roku platí až do 31. prosince 2022 odklad povinnosti evidovat tržby. Odklad se týká všech čtyř vln EET, nicméně tržby je možné i nadále evidovat elektronicky, a to dobrovolně.