Zbytky staveb polokruhovitého půdorysu, jež odborníci datovali do období mezi 8. a 10. stoletím, byly objeveny pracovníky společnosti Wessex Archaelogy během výkopových prací v jihoanglickém Bathu. Nacházely se jižně od dnešního opatství, přičemž stavby byly kdysi postaveny na pozůstatcích římského osídlení.

„Stavby podobného typu nejčastěji vznikaly na východním konci církevní budovy. Vezmeme-li do úvahy, že obě vykopané struktury obklopuje hřbitov vzniklý v pozdně saském období, musíme konstatovat, že se nejpravděpodobněji jedná o část kláštera,“ řekl britskému bulvárnímu deníku Daily Mail člen společnosti Wessex Archaelogy Cai Mason.

Ačkoli se historici dlouhodobě domnívají, že právě v Bathu se kdysi nacházelo anglosaské opatství, skutečně přesvědčivý důkaz jeho existence se dosud nepodařilo nalézt.

„Vždycky jsme věděli, že tu kdysi stával anglosaské opatství, žádné viditelné stopy po něm tu však nezůstaly. Je skvělé, že jsme konečně získali skutečný důkaz,“ uvedl reverend Canon Guy Bridgewater s tím, že se jedná o „vzrušující“ nález.

Opožděná korunovace 

Edgar Mírumilovný, syn anglického krále Edmunda I., nastoupil na anglický trůn v roce 959, a to po smrti svého staršího bratra Edwyho. Korunován byl však až na vrcholu své moci, tedy o čtrnáct let později právě v Bathu.

Majestátní obřad, který navrhl canterburský arcibiskup Dunstan, byl inspirován korunovacemi císařů západofranské říše a explicitně zdůrazňoval, že Edgar se stal králem z boží vůle. Dodnes je základem korunovační ceremonie anglických králů a královen. 

Zdroj: Youtube

Edgar vládl zemi šestnáct let, a to až do své smrti v roce 975. Krátce po korunovaci mu v Chesteru ostatní britští králové, včetně panovníka Skotska a Strathclyde, slíbili svou oddanost. Jak upozornil britský deník Daily Mail, Edgar se tak stal prvním korunovaným králem Anglie, který sjednotil království Wessexu, Mercie a Northrumbie.

Pokojné období Edgarovy vlády je některými historiky označováno za vrchol anglosaského království. Navzdory svému přídomku „mírumilovný“ byl ale Edgar silným vládcem, což mimo jiné dokázal dobytím Northrumbie a Mercie na svém bratru Edwym.