Online reportáž

Nejpostiženější německou spolkovou zemí zůstává Severní Porýní-Vestfálsko, kde bylo zaznamenáno 66 případů. Zde nemoc COVID-19, kterou koronavir způsobuje, postihla i čtyři děti školky, jejíž vychovatelka se dříve nakazila. Všem se ale daří dobře.

Co je koronavirus.Zdroj: DeníkV pátek se nákaza potvrdila u vychovatele z družiny základní školy v Bonnu a nově byla vzata do karantény také škola v Mönchengladbachu, u jejíhož učitele byl koronavirus rovněž potvrzen.

Dalšími německými spolkovými zeměmi s větším počtem případů jsou Bavorsko, které zaznamenalo 19 nemocných, Bádensko-Württembersko s 15 pacienty a Hesensko s osmi nakaženými.

Hledání zdroje nákazy

Mezitím sdělilo Rakousko, že mezi nově infikovanými jsou dva obyvatelé Vídně, kteří se ale vzájemně neznají, a německý pár. Němci se pravděpodobně nakazili ve vlasti, neboť před cestou do Rakouska se zúčastnili karnevalu, ke kterému byla již dříve nákaza vystopována. Němci a ani oba Vídeňané díky příznivému vývoji nepobývají v nemocnici. Němci jsou v izolaci v hotelu a Rakušané doma, uvedly úřady.

Rakouské ministerstvo zdravotnictví k novým případům uvedlo, že je mimořádně důležité určit okruh osob, se kterými se infikovaní dostali do kontaktu. To je podle ministerstva v Rakousku díky omezenému počtu nakažených stále možné. Naopak v sousedním Německu ministr zdravotnictví Jens Spahn před několika dny prohlásil, že vzhledem k rostoucímu počtu nemocných vysledovat všechny části řetězce při šíření nákazy již v zemi není možné.

Koronavirus.Zdroj: Deník