„V současné době je na silnici I/11 v úseku od Třince, místní části Nebory, po katastrální území Bystřice nad Olší stanovena nejvyšší dovolená rychlost na 90 kilometrů v hodině, a to přechodným dopravním značením. Po kolaudaci dané pozemní komunikace dojde k odstranění přechodné úpravy provozu. Kolaudační řízení je v gesci krajského úřadu Moravskoslezského kraje,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Bělunková.

O tom, kdy se povolená rychlost na obchvatu Třince zvýší, ale zatím není jasno. „Správce novostavby po dobu zhruba dvou let zajišťuje za provozu dokončení díla, ověření skutečných vlastností a odstranění dílčích nedodělků. Projekt definitivního dopravního značení včetně (rychlostně) neomezeného režimu „silnice pro motorová vozidla“ může být realizován až po odstranění všech nedodělků v oblasti bezpečnosti provozu,“ konstatovala Miroslava Chlebounová z odboru kanceláře hejtmana kraje.

Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic, které ale podle mluvčího Jana Studeckého nestanovuje maximální povolenou rychlost.

ŘSD se aktuálně připravuje na výstavbu posledního chybějícího úseku obchvatu mezi Nebory a Třanovicemi. Ten nebude hotový dříve než v roce 2022, zatím se ještě ani nezačalo stavět.

Běží sice výběrové řízení, jenže uchazeč, kterého ŘSD vyloučilo z tendru kvůli nedostatečnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Soudy a úřady se navíc dlouhodobě zabývají vyvlastněním pozemku, který je v trase obchvatu v Třanovicích.