„Především jsme to chtěly zkusit, protože na střední škole studujeme obor sociální péče,“ vyprávěla na setkání dobrovolníků, které se konalo na třinecké radnici, Veronika Raszková.

„Zpočátku to bylo těžší, protože ti lidé k vám nemají takovou důvěru. Ale když cítí, že za nimi rádi chodíte, tak si zvyknou. Pak už se na vás vždycky těší,“ vypozorovala Veronika Raszková. „A my na ně,“ zdůraznila její spolužačka Patricie Turnová. Také třetí do party, Nikol Plintová, měla o čem vyprávět. 

Ředitel Sociálních služeb města Třince Pavel Pezda je vděčný, že se najdou lidé, kteří ve volném čase navštěvují důchodce, aniž by pobírali jakoukoli odměnu. „Ani neuvěříte, jak je to prospěšné,“ řekl dobrovolníkům. „Oni se na to, až přijdete, těší a připravují. Je to neuvěřitelně užitečné. Děkuji za sebe, ale i za naše seniory.“

Více o tématu se dočtete v tištěné nebo elektronické verzi Deníku

Vážení čtenáři, Deník na svém webu nezveřejňuje celý obsah novin a celé znění všech článků. Ucelené zpravodajství z regionu, České republiky i zahraničí, kultury a sportu, a také rubriky zábavy, osobní inzerce nebo speciální přílohy najdete v tištěném vydání Vašeho deníku nebo ve zlevněné předplacené internetové verzi. Aplikaci e-paper najdete ve spodní části těchto webových stránek. Deník v plném znění takto můžete po připojení číst kdykoli a kdekoli na počítači nebo mobilním zařízení. Stránky i jednotlivé články můžete tisknout nebo archivovat.