Město tak reagovalo na neutěšenou situaci, kdy se řidiči potýkali s nedostatkem parkovacích míst.

Kvůli špatně odstavovaným vozům byla nejen ztížena průjezdnost touto ulicí, ale také průchodnost chodníků, na kterých auta stála.

„Mezi výměníkem společnosti Distep a ulicí Zahradní dojde k úpravě současného živelného parkování na chodnících. Stávající chodníky z litého asfaltu, na kterých parkují vozidla, budou nahrazeny novými parkovacími stáními v celkovém počtu 99 míst. Dojde k navýšení kapacity parkovišť, neboť dnes podélně parkující vozidla budou posléze parkovat kolmo na komunikaci,“ uvedla tisková mluvčí města Jana Matějíková s tím, že na tuto akci bylo s rozpočtu vyčleněno 6,971 milionu korun.

Také lidé z ulice Vrchlického se letos dočkali plánovaných oprav chodníků.

Přežité lité asfalty budou nahrazeny zámkovou dlažbou. Dělníci již započali práce na úseku od ulice ČSA směrem k ulici Lidická.

„Další etapy budou následovat dle postupu prací. Tato stavba bude město stát 6,842 milionu korun,“ dodala mluvčí.

V letošním roce se oprav dočká také náměstí Evropy, které několik let chátrá. V těchto dnech se zahájila obnova prostranství před kinem Petra Bezruče.

„Na náměstí Evropy projde opravou podstavec pod sochou. Poničené žulové desky budou vyměněny za nové. V rámci této akce dojde ještě k výměně staré dlažby 30krát 30 centimetrů za zámkovou před nákupním střediskem Ještěr. Na tyto akce město vyčlenilo 2,887 milionu korun,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Matějíková.