„Mapování velkých šelem v Beskydech se uskutečnilo už po osmadvacáté, poprvé to bylo v roce 1984. Podle stop ve sněhu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či kořist, zjišťujeme, kolik šelem se v území pohybuje. Současně se sledoval výskyt šelem v sousední CHKO Kysuce na Slovensku. Podle posledních odhadů se v oblasti Beskyd vyskytuje kolem osmi až deseti rysů, tři až pěti vlků a jeden až tři medvědi,“ vysvětlila Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy, která mapování koordinuje.

Beskydy jsou jediným místem, kde u nás tyto tři šelmy žijí. Zatímco rysa můžete spatřit i jinde, medvěda a vlka lze vystopovat jen ve zdejších lesích, kam se často zatoulají ze sousedního Slovenska. Cestu jim však komplikují nejen silnice s hustým provozem, ale i pytláci. Výsledky sčítání vyhodnocuje Správa CHKO Beskydy.  Závěrečná zpráva bude k dispozici zhruba koncem měsíce.