Dopis s „možným harmonogramem“ akce poslal třinecké starostce Věře Palkovské nový ředitel ostravské správy ŘSD Tomáš Opěla.

Není to poprvé, co se zástupce této organizace snaží „trefit“ termín zahájení stavby, na kterou čekají desetitisíce motoristů. Už v dubnu 2010 tehdejší generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík prohlásil, že úsek Oldřichovice-Bystřice bude možné stavět za rok a půl.

A loni v létě Opělův předchůdce Martin Smolka považoval za reálné, aby práce na první části „obchvatu Třince“ odstartovaly v září 2012. Z dnešního pohledu se v obou případech jednalo o sci-fi, které dávno rozcupoval čas.

Přitom i poslední harmonogram má velmi tvrdé podmínky, bez nichž se stavět nebude: například rozhodující stavební povolení v bystřickém úseku je nutné mít do letošního prosince, u trasy Nebory-Oldřichovice se tak musí stát v lednu 2013.

Více o tématu se dočtete v tištěné nebo elektronické verzi Deníku

Vážení čtenáři, Deník na svém webu nezveřejňuje celý obsah novin a celé znění všech článků. Ucelené zpravodajství z regionu, České republiky i zahraničí, kultury a sportu, a také rubriky zábavy, osobní inzerce nebo speciální přílohy najdete v tištěném vydání Vašeho deníku nebo ve zlevněné předplacené internetové verzi. Aplikaci e-paper najdete ve spodní části těchto webových stránek. Deník v plném znění takto můžete po připojení číst kdykoli a kdekoli na počítači nebo mobilním zařízení. Stránky i jednotlivé články můžete tisknout nebo archivovat.