Soutěží tříčlenná družstva, soutěžící musí byt starší 18 let. Účastníci budou mít stejné a bezpečné oblečení, při práci s motorovou pilou bude každý používat ochranné brýle a rukavice a vlastní motorovou pilu, štípací sekyru a obouruč pilu (kaprovku).

Každý z družstva se musí zúčastnit minimálně dvou disciplin a účastník, který bude pracovat s motorovou pilou, musí doložit osvědčení, potvrzení o proškolení pro práci s motorovou pilou.

Před zahájením soutěžící podepíše prohlášení, že soutěží na svou odpovědnost a pořadatel nenese žádnou odpovědnost. Prezentace začne ve 12.30 hodin, soutěží se například v řezání kmenu, sekerou na rychlost, sekerou na přesnost a podobně.