„Za námi jsou dva roky tvrdé práce. Po sérii jednání a důkladné přípravě všech podkladů jsme se nakonec zařadili mezi posledních 10 úspěšných žadatelů. Z tohoto programu nyní máme šanci uplatnit přesnou částku 28 871 000 korun. Informaci nám v minulých dnech potvrdilo ministerstvo financí, což je pro Frýdlant nad Ostravicí velice dobrá zpráva," řekla starostka města a členka projektového týmu Helena Pešatová.

V srpnu 2010 frýdlantští připravili a poté předložili ministerstvu práce a sociálních věcí prvotní záměr projektu s názvem „Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí".

Jak sám název napovídá, projekt je zaměřen na rekonstrukci objektu, v tomto případě všech vstupů do objektu, centrálních sociálních zařízení i ubytovacích prostor celého „jižního křídla". Nedílnou součástí je však i aplikace nových metod sociální práce s uživateli a posílení personální základny Střediska. Projekt prošel náročným schvalovacím kolem na ministerstvu financí a ministerstvu práce a sociálních věcí a až následně byl postoupen švýcarské straně.

Mechanismus schvalování projektů se při Programu švýcarsko-české spolupráce řídil dvoufázovým schvalovacím systémem.

„Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech velký zájem, o čemž svědčí i fakt, že nám jako jedinému subjektu hned na začátku poskytla částku 550 000 korun z Fondu na přípravu projektů. Zbylou část 220 000 korun na Studii proveditelnosti dofinancovalo město," doplnila na závěr starostka Helena Pešatová.