Letošní rok bude tento den pod záštitou HZS MSK stanice Třinec s účastí Policie ČR, Městské policie Třinec a rychlé záchranné služby. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje si připravil pro oko diváka ukázku své nejmodernější techniky, kterou disponuje na území kraje.

„Pro většinu nezainteresovaných osob je práce záchranných složek velkou neznámou, proto jsme se tento rok rozhodli umožnit všem zájemcům nahlédnout pod pokličku těchto povolání. Jak již jsme zmiňovali v předešlých příspěvcích, neodmyslitelnou každodenní činností hasičů je i fyzická příprava. Pro ilustraci toho, co taková fyzická příprava představuje, bude moci veřejnost shlédnout její model. Součástí ukázky činnosti hasičů bude Finále soutěže TFA beskydských hasičů," řekla Petra Růžičková z HZS MSK ÚO Frýdek-Místek.

Policie se bude prezentovat ukázkou práce dopravní služby policie a policejní kynologií. Děti si mohou vyzkoušet, jaké to je sedět za volantem různých hasičských vozidel, policejních aut, mohou se podívat, jak se poskytuje první pomoc při dopravní nehodě a jiných zraněních.

Součástí programu tohoto dne bude rovněž zaměření na oblast ochrany obyvatelstva. „Budeme se snažit zvýšit informovanost a povědomí obyvatel města Třince a okolí o možných rizicích a možnostech, jak na ně adekvátně zareagovat. Rizika, která nás obklopují, mohou být způsobena přírodními vlivy, dopravní infrastrukturou, ale i průmyslem, který je úzce spjat s tímto regionem," dodala Petra Růžičková.

„Našim cílem je jednak na tato rizika upozornit, ale hlavně vysvětlit a přiblížit problematiku žádoucího chování v případě vzniku mimořádné události. K vidění tak bude připravena ukázka možnosti improvizované ochrany, evakuační zavazadlo, včetně příkladu jeho obsahu a další věci týkající se této problematiky. Pro návštěvníky máme také připraveny letáky s radami z oblasti jak ochrany obyvatelstva, ale i požární ochrany," přiblížila čtenářům Deníku Petra Růžičková.

„Na rozdíl od minulých ročníků jsme se pro letošní rok rozhodli veškeré činnosti nejen prezentovat, ale umožnit veřejnosti vyzkoušet vše na vlastní kůži. Pro děti bude připraven, kromě zmíněných ukázek a možností si vše vyzkoušet, také speciální program s překvapením," uzavřela Petra Růžičková s tím, že na stránkách města Třinec budou připraveny k zhlédnutí instruktážní videoklipy s metodou řešení mimořádných událostí pod heslem „Štěstí přeje připraveným".