„Troufám si tvrdit, že jsme v novodobých dějinách ušli zase obrovský kus cesty. Ostravice se 2 459 obyvateli je dnes vnímána jako moderní obec s bohatou historií i místními tradicemi a folklorem, je vnímána jako obec s plně rozvinutou infrastrukturou nového tisíciletí, navíc zasazena do atraktivního prostředí srdce Moravskoslezských Beskyd. Účast v prestižní soutěži je pro nás samozřejmě výzvou a šancí porovnat se s ostatními," vysvětluje starosta Ostravice Miroslav Mališ.

Vesnice roku je soutěž, kterou pořádají společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství České republiky. Vše v rámci Programu obnovy venkova. První ročník proběhl poprvé v roce 1995. Cílem soutěže Vesnice roku má být zviditelnění obcí, ve kterých se snaží obyvatelé i samospráva udržovat a rozvíjet společenský život, tradice a podobně.

Soutěže se mohou účastnit všechny „obce vesnického charakteru", které nemají status města a mají zpracován vlastní Program obnovy vesnice. V roce 2010 byla tato podmínka rozšířena na více možností, to znamená vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice, nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Letošního ročníku soutěže Vesnice roku se účastní celkem 278 obcí ze třinácti krajů České republiky. Moravskoslezský kraj bude zastupovat 12 obcí. Z našeho okresu mimo Ostravice ještě Řepiště. Všechny přihlášené obce budou hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postoupí za každý kraj vždy jedna obec, které bude uděleno ocenění Zlatá stuha za vítězství v krajském kole. V rámci celostátního kola budou vyhodnocena první tři místa.

Výsledky celostátního kola budou oznámeny dne 15. září v Luhačovicích v rámci konání mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.