„Abych se přiznal, tak s prvním místem, zlatou stuhou a postupem jsem nepočítal. Byl jsem proto velmi mile překvapen a potěšen," sdělil Deníku starosta obce Rostislav Kožušník. Soutěže se zúčastnili již počtvrté. „Účast v soutěži je pro nás velká motivace. Máme tak možnost prezentovat a představit život obce a aktivit občanů. Jedná se o podporu venkova jako krásného místa pro život, výměnu zkušeností a inspirace," popsal starosta, kterému radostnou novinu telefonicky sdělil tajemník hodnotící komise 7. června „Byla to ohromující zpráva. Řekl mi, že má pro mě úkol. Uspořádat 10. srpna v naší obci slavnostní vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2012. Jelikož jsem byl služebně ve východních Čechách, volal jsem ihned informaci o vítězství na obecní úřad paní místostarostce. V pátek ráno mě pak čekalo další překvapení v podobě slavnostně vyzdobeného úřadu a připraveného šampaňského. V sobotu 9. června jsme vítězství vyhlásili na Dni obce Řepiště. Nadšení občanů je obrovské," dodal.

Před sebou však mají mnoho práce, příprav a organizování. „V srpnu nás čeká slavnostní vyhlášení, 2. až 8. září obec navštíví celostátní hodnotící komise a 15. září pak proběhne vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích," upřesnil. O tom, jak naloží s peněžní výhrou, má jasno. „Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje formou finančního daru ve výši 250 tisíc korun s největší pravděpodobností rozdělíme mezi aktivní spolky a sdružení v obci pro podporu jejich aktivit. Právě tito občané se zasloužili o získání ocenění zlatou stuhou a patří jim za to velký dík," shrnul Rostislav Kožušník.

Radost mají také v Ostravici, kde získali dvě významná ocenění Diplom za vzorné vedení knihovny a Diplom za podporu a rozvoj cestovního ruchu. „Do soutěže jme se přihlásili poprvé. Proto jako pro nováčka v tomto pomyslném klání, je to velký úspěch, který svědčí to o tom, že v Ostravici jdeme správnou cestou," sdělil své bezprostřední dojmy ostravický starosta Miroslav Mališ.