Některé z budov se dočkají nových oken a fasád, jinde se bude rekonstruovat vnitřní bazén, školní jídelna nebo natírat podlaha tělocvičny.

Peníze na tyto opravy jdou z městské pokladny, zbytek peněz získá město z dotací.

Nový kabát i okna dostane v srpnu například Základní škola v Chlebovicích. Stejně tak na tom bude Mateřská škola v ulici Bavlnářské ve Frýdku-Místku. Náklady přesáhnou 4,3 milionu korun.

Bazén se dočká nové vany z nerezu

„Na základní škole Jiřího z Poděbrad opravíme vnitřní bazén, který získá novou nerezovou vanu a podlahové vytápění. Práce potrvají zhruba tři měsíce. Mateřskou školu na ulici J. Trnky čeká stavební úprava zádveří za 311 tisíc korun. Mateřská škola Sněženka se dočká rekonstrukce školní jídelny za více než 3,5 milionu korun. Nový nátěr dostane podlaha tělocvičny u 6. Základní školy, dokončena bude nová elektroinstalace za více než 3,5 milionu na Základní škole P. Bezruče. Pracujeme na přípravách úprav sociálního zařízení pro handicapované děti ze základní školy Naděje," vyjmenoval náměstek primátora Michal Pobucký.

V letošním roce se oprav dočkala terasa Mateřské školy Svatopluka Čecha. Pracovníci a zaměstnanci kuchyně 6. základní školy se mohou radovat z nové kuchyňské výbavy, rozšířena byla ložnice dětí z mateřinky v Lískovecké. Tepleji bude dětem mateřských škol v ulicích J. Trnky, 8. pěšího pluku, Nad Lipinou a Olbrachtova, kde stavebníci provedli zateplení budov.

Zateplovat začali před čtyřmi lety

„Postupné zateplování školských zařízení započalo již v roce 2008 za pomoci dotací, které se nám daří v rámci Operačního programu Životního prostředí získávat. K dnešnímu dni jsme vyměnili okna, zateplili a opravili fasádu, a v některých případech i střechu celkem u osmnácti budov školských zařízení. Celkové náklady činily 172,1 milionu korun, z toho bylo 98,4 milionu korun uhrazeno z dotací," vyjmenoval náměstek primátora.

Město žádá o další peníze na opravy

V současné době magistrát usiluje o další finanční částky, které hodlá využít na zateplení některých ze zbývajících škol.

Část vlastních prostředků město již investovalo například do údržby a úprav školských zařízení. „Letos byly provedeny úpravy celkem za 1,6 milionu korun a další miliony ještě hodláme proinvestovat," uzavřel náměstek primátora Michal Pobucký.