Po předložení veškerých důkazů a fotodokumentace neshledalo ministerstvo dostačující důvody k prohlášení objektu s pozemkem za kulturní památku. Učinilo tak v návaznosti na žádost občanského sdružení VizeFM.

Důvodem byla snaha zabránit zbourání haly, na jejímž místě chtějí radní postavit nákupní středisko. Starou halu by měla nahradit výstavba nového sportovního zařízení Polárky.

Zatímco město na základě rozhodnutí ministerstvo kultury již zahájilo potřebné kroky k realizaci výstavby nové haly Polárka, sdružení VizeFM se nevzdává.

„Ještě nemáme verdikt ministerstva kultury k dispozici, ale telefonicky nám potvrdilo, že k rozhodnutí už došlo a hala se kulturní památkou nemá stát, což je nám samozřejmě líto. I nadále budeme žádat vedení města, aby změnilo svůj postoj k VSH a přistoupilo k její rekonstrukci," sdělil Martin Zouzal, jeden z členů sdružení, který společně s ostatními vidí argumenty předložené vedením města pro demolici VSH jako nepřesvědčivé.

Domnívají se, že dle veškerých dostupných informací je možné halu rekonstruovat.

„Podle původních projektů by oprava a provoz VSH stály jen o 2,5 procenta více než u Polárky. Jinými slovy, demolicí VSH a výstavbou Polárky nedojde k výrazné úspoře veřejných prostředků. Polárka má mít 2050 míst, ale VSH pojme 5800 diváků, tedy více než dvojnásobek. Město by demolicí VSH přišlo o stávající kapacitu, a tedy možnost konat větší sportovní a kulturní akce," vyjádřil se dále Martin Zouzal. „Nesrovnatelný rozdíl mezi kvalitou architektury VSH a plánované krabicové stavby nákupního centra potvrdila Česká komora architektů. Další argumenty jsou součástí textu tištěné petice pro zachování haly," zmínil Martin Zouzal.

Petici podepsalo přes tři tisíce občanů, její internetovou variantu pak přes 1500 lidí.

Radní města v současné době pracují na předběžném oznámení o záměru výstavby.

„Následovat bude zveřejnění zadávací dokumentace na Centrální adrese a následně proběhne výběr zhotovitele stavby elektronickou aukcí," informovala tisková mluvčí města Jana Matějíková.

„Kolik občanů se vyslovilo pro demolici VSH a výstavbu nové haly Polárka plus dvouhektarového nákupního centra na jejím místě? Proč má být stavba Polárky přizpůsobena nákupnímu centru, které možná ani nebude stát?" položil si na závěr otázku Martin Zouzal.

VSH je symbolem

Víceúčelová sportovní hala ve Frýdku-Místku byla navržena architektem Oskarem Chmielem na počátku 70. let. Svou koncepcí a tvarem se zařadila mezi nejvýznamnější sportovní stavby v regionu a stala se důležitým symbolem města. Díky své strategické poloze je snadno dostupná nejen automobilem, ale také vlakem a autobusem. V hale se nachází udržovaná ledová plocha a v její těsné blízkosti je rozmístěno 14 šaten, sloužících většinou pro hokejová mužstva. Led pravidelně pro své tréninky a domácí zápasy obsazuje družstvo hokejového klubu z Frýdku-Místku.