Velká tabule umístěná hned za pumpou po pravé straně u sjezdu na staveniště roky hlásá, že stavba bude uvedena do provozu v červnu letošního roku. Termín dokončení se však už poněkud stihnout nedá.

Povolení vydali s ročním zpožděním

„Od počátku stavby zápasíme s velkým problémem, který se nazývá nevydaná stavební povolení a neuvolněné pozemky. Jen pro příklad stavební povolení pro přeložku vysokého napětí, která ovlivňuje stavbu téměř na polovině trasy, bylo vydáno s ročním zpožděním. Důvod? Neuvolněné pozemky pro stavbu," vysvětlil hlavní stavbyvedoucí Jiří Kučera.

„Je zajímavé, že vedení se překládalo ve většině případů na stejné pozemky, a nesouhlasná stanoviska tak asi nesouvisela přímo s umístěním vedení, ale důvodem bylo zřejmě něco jiného," poznamenal. Právě tento posun byl důvodem, proč stavaři zahájili práce na pěti hlavních mostech, tunelu v Lysůvkách a doprovodné komunikaci v délce tří kilometrů až o rok později. „K tomu musíme přičíst neuvolněné pozemky v Chlebovicích a Zelinkovicích v hlavní trase v délce přibližně tři sta metrů. Za této situace se můžeme snažit, jak chceme, ale zázraky neumíme," dodal stavbyvedoucí s tím, že už si „tak nějak" zvykli, že mohou i za věci, které neumí nikterak ovlivnit.

Majitelé pozemků brzdí stavbu

A problémy pokračují. Na začátku stavby v Rychalticích do dnešního dne nejsou vydána potřebná stavební povolení na osmi stavebních objektech nebo jejich částech.

Vše také prodlužují majitelé pozemků, kteří napadají jak vyvlastňovací řízení, tak i nedávno vydané nové stavební povolení. „Tato záležitost je již mediálně známá. Je ovšem třeba pochopit, že zdržení se netýká pouze silničních objektů, ale i přeložek inženýrských sítí, které vlastní stavbě předcházejí. Nesouhlasná stanoviska se musí překonat i v případech, kdy nové řešení je jednoznačně lepší než původní. Co se s tím dá dělat? Odpověď je jednoznačná jít dál, krůček po krůčku. A to také provádíme," řekl Jiří Kučera.

Také příroda dokáže potrápit

Nejenom lidé, ale i složitá a náhle se měnící geologie prodlužuje a ovlivňuje průběh stavby. Zatímco lidé ve Frýdku-Místku a okolí se mohou uklidňovat tím, že nová cesta se navzdory všem nástrahám staví, na Třinecku je situace podstatně složitější.

U Třince se zatím ještě ani nekoplo

U přeložky silnice I/11 totiž není jisté ani to, zda se kopne do země v roce 2014, nebo až o rok později. První varianta je podmíněna vyřešením majetkoprávních vztahů pod budoucí stavbou ještě v letošním roce. Jen v úseku Oldřichovice Bystřice přitom bylo rozesláno 211 smluv o zřízení věcného břemene a úřady řeší tři desítky žádostí o vyvlastnění, v drtivé většině na území Bystřice.