Městský soud v Praze na základě žaloby občanského sdružení Beskydčan vydal rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR z roku 2006 o povolení zásahu do přírodních památek v trase jižního obchvatu Frýdku-Místku. Podle ekologů by stavba komunikace procházející územím Kamence a Morávky definitivně zničila pás vzácného chráněného lužního lesa.

„Ministerstvo se totiž řádně nevypořádalo s námitkou, že obchvat má významný negativní vliv na evropsky významné lokality, jejichž celistvost bude narušena," řekl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Poukázal také na to, že řízení o povolení zásahu trasy jižního obchvatu Frýdku- -Místku trvalo dlouhé tři roky.

„Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí krajského úřadu v Ostravě potvrdilo až na čtvrtý pokus. To jednoznačně dokládá bezradnost obou úřadů rozhodovat podle zákona a současně jejich snaživost vyhovět Ředitelství silnic a dálnic ČR za každou cenu," tvrdí Miroslav Patrik. Jak dále uvedl, zmiňované rozhodnutí je přitom velmi důležité, neboť bez něho nebylo možné vydat územní rozhodnutí a nyní nelze vydat žádné stavební povolení.

„V novém řízení tak budou muset být předložena taková eliminační a kompenzační opatření, která umožní funkčnost obou lokalit. Nebo bude nutné najít jinou trasu obchvatu města," poznamenal Miroslav Patrik.

„Krajský úřad sice územní rozhodnutí vydal již v listopadu 2009, nicméně na základě tohoto rozsudku lze do tří měsíců požádat o obnovu tohoto řízení, neboť podle nás je ve veřejném zájmu trasu jižního obchvatu Frýdku-Místku výrazně změnit," upřesnil Miroslav Patrik.

Město Frýdek-Místek tento vývoj samozřejmě nijak netěší. „Není to poprvé, kdy ekologické iniciativy napadly zákonný podklad územního rozhodnutí. Toto územní rozhodnutí pro umístění stavby „R48 Obchvat" je v současné době platné, pravomocné a tudíž účinné. V současné době tedy nic nebrání vydávání stavebních povolení, na základě výše uvedeného územního rozhodnutí," vyjádřil se k celé záležitosti náměstek primátora města Frýdku-Místku Dalibor Hrabec.

Věří, že se ministerstvo životního prostředí s tímto problémem vyrovná tak, aby příprava realizace obchvatu nebyla ohrožena.

Lidé ve Frýdku-Místku, který protíná dopravní průtah s denní frekvencí 40 tisíc vozidel, na obchvat čekají už léta.

Diskuse o budoucí trase obchvatu se vedla v první polovině devadesátých let. Tehdy se hovořilo o dvou variantách severní a jižní. V roce 1995 nakonec padlo rozhodnutí pro tu jižní, neboť severní byla pro město nereálná, a to především s ohledem na geologicky nestabilní podloží.

„Městská rada zvolila jižní variantu okolo Starého Města, čímž město odřízla od rekreační oblasti na jihu s nutným vybudováním spojnice k R56. Jižní varianta je sice kratší a pro chod města zřejmě vhodnější, ale bohužel má vést přes bývalý průmyslový areál, který je neekologicky zamořen. Zamoření půdy se musí nejprve odstranit a až teprve potom se může začít stavět. Na odstranění ekologických škod však nebyly finance a zdlouhavý proces jakoukoliv výstavbu obchvatu dosti oddálil," uvádí například server www.dalnice.com, který se podrobně zabývá historií a výstavbou dálnic v České republice.