Pro získávání a upevňování znalostí slouží rodinám s dětmi, ale i školám. Areál se stává vhodným nástrojem tak zvané lesní pedagogiky. Do vybudování nového areálu Lesy ČR vložily 400 tisíc korun. Jeho součástí je krátká dětská naučná stezka s několika informačními a výukovými panely, dřevěný odpočinkový altán, který zároveň plní funkci venkovní učebny pro skupinovou výuku lekcí lesní pedagogiky, a geobotanická expozice s lokálními kameny a rostlinami.

„Kromě zajímavých informačních segmentů je areál vybaven i řadou tematických dětských herních prvků. Návštěva areálu tak dětem přináší nezapomenutelné, ale přitom poučné zážitky. Děti v místě najdou lanovou pyramidu, tůňku s typickými lokálními rostlinami, dřevěnou vyhlídkovou plošinu, povalový chodník a také lavičky," řekl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na takzvané zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou a poutavou formou.