Po prošetření podnětu to konstatoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Nález Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který ve své zprávě z 6. srpna zakázku shledal v rozporu se zákonem a navrhl vrácení celé dotace, se tedy nepotvrdil. Regionální rada Moravskoslezsko coby poskytovatel dotace a správce evropských prostředků nebude po městu peníze požadovat zpět.

„Už od zveřejnění kontrolní zprávy NKÚ, která nám vytkla neoprávněné využití 157 milionů korun, jsme měli o většině závěrů pochybnosti. Největším nálezem NKÚ byla právě sporná veřejná zakázka Frýdku-Místku ve výši dotace 90 milionů korun," komentuje situaci David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

„ÚOHS jako třetí nezávislý subjekt nyní potvrdil naše stanovisko, když po prošetření dokumentace k veřejné zakázce neshledal důvody k zahájení správního řízení. Dotace v plné výši tedy městu zůstane. Kontroloři NKÚ neodvedli dobrou práci a poškodili dobré jméno Regionální rady Moravskoslezsko," dodal David Sventek.