Jednání probíhalo tentokrát v poklidném duchu a vše bylo postupně schváleno podle plánu.

Daniel Borský, zástupce firmy Nehlsen, představil zastupitelstvu plánovanou rekonstrukci kompostárny v Oldřichovicích na Tyrské. Rozptýlil tak obavy občanů, že by provedená modernizace měla zhoršit životní podmínky obyvatel žijících v blízkosti tohoto objektu. Ba naopak.

Ubezpečil, že zásah rozhodně nebude mít vliv na okolí.

Kapacitu nezvýší

„Provedením rekonstrukce nedojde ani k navýšení současné kapacity kompostárny," dodal Daniel Borský. Na řadu přišla také prezentace studie nízkonákladového bydlení, které pro město udělala společnost Proces. Studie má sloužit jako podklad k řešení při realizaci nízkonákladového bydlení pro občany Třince.

Posuzovali přestavby bytů

„Jednáme s představiteli Třineckých železáren (TŽ), kdy v současné době proběhlo posouzení přestavby části budovy bývalého domova mládeže u střední školy TŽ, v části Třinec Kanada," upřesnila starostka města Věra Palkovská. Další, ale složitější možnost zřídit nové byty se nabízí v budově čp. 360, bývalého místního národního výboru.

„Celkem se jedná o počet až osmadvaceti bytů. Mělo by jít jak o pečovatelské byty, tak o vstupní byty, kdy je možnost na ně získat i dotaci," dodala Věra Palkovská.

Plánují řadu rekonstrukcí

Na řadu přišly také další plánované výstavby, jako jsou například rekonstrukce knihovny či vlakového nádraží ČD, jehož stav je v současné době v mnoha ohledech nevyhovující. Město tak hodlá dát novou tvář prostorům nejen před vlakovým nádražím, ale i jeho vestibulu a prvnímu peronu.

Bude se bourat

Rekonstrukce by měla zahrnovat odbourání částí bočních křídel výpravní budovy. Vznikne zde plocha pro vybudování klidové zóny a parkoviště.

Pomocí soudobých architektonických prvků má dojít k provzdušnění a prosvětlení odbavovací haly a vestibulu.

Nedílnou součástí projektu má být také revitalizace prostoru před nádražím. Půjde o rekonstrukci zpevněných ploch, vybudování zastávek pro MHD a pravidelnou autobusovou dopravu s točnou, parkování vozů taxi, vyhrazené parkovací místa pro postižené a rodiny s dětmi, kryté stojany na kola, grafický informační panel s jízdními řády či veřejný prostor s městským mobiliářem.

„Důraz klademe zejména na bezproblémový přestup mezi jednotlivými druhy dopravy, bezbariérový přístup v rámci terminálu, instalaci moderního informačního systému a provozní efektivitu. Cílem je moderní a důstojné zázemí pro cestující veřejnost," řekla starostka města. Na pořadu dne bylo také také udělení Ceny města Třince Pavlu Kaletovi, které zastupitelstvo schválilo.