„Momentálně pracujeme na přípravách opěrné zdi, do čtrnácti dnů by měl být hotový strop nad suterénem a poté nás čeká náročný úkol – dokončit podzemní zásobník na požární a pitnou vodu. Je třeba vykopat jámy ve skalnatém podloží, dovézt zde desetimetrový šedesátikubíkový baňok, osadit jej do země a propojit se stávajícím suterénem," popsal Jiří Stejskalík, vedoucí Technické sekce KČT.

Vodní a odpadové hospodářství je dle něj nejsložitější stavební objekt, za kterým stojí také přečerpávací stanice či lapače tuku. „Snažíme se, abychom se s dalšími stavebními objekty dostali co nejdříve ze země nad terén, protože pokud nás zima zaskočí, budeme muset vodu dokončovat až příští rok. Počasí je nyní náš nepřítel, jakmile napadne sníh, tak trajler s několikatunovou nádrží už nahoru nevyjede," vyslovil své obavy s tím, že již nyní jsou ve skluzu.

Že lidem není lhostejný osud Bezručovy chaty, o tom svědčí jejich finanční podpora. Do kasičky přispívají návštěvníci bufetu Šantán na samém vrcholu Lysé hory, peněžní částky zasílají také na zřízený účet či formou DMS. „Za každý byť malý příspěvek a fyzickou pomoc jsme samozřejmě šťastni. Je znát solidarita a sounáležitost těchto lidí, kteří pochopili, že chata jednou bude sloužit jako servis a služba všem turistům a návštěvníkům hor. A nejen to, bude zde i stálá environmentální výstava flory a fauny Beskyd a výchovná, osvětová základna pro děti a mládež," řekl Jiří Stejskalík.

Najdou se i takoví, kteří se bez nároku na mzdu zapojí do brigádnických činností. V srpnu tak například přijelo vlastním autobusem patnáct turistů z KČT Petřvald, vybaveni byli pracovními rukavicemi, a po několika hodinovém úsilí byl znatelný i výsledek.

„Počasí nám přálo, byl hezký den a domů jsme pak odjížděli s dobrým pocitem, že jsme odvedli kus užitečné práce," popsala Marie Minková, kronikářka petřvaldského klubu, která tuto údernickou výpravu zorganizovala.

Stavbu Bezručovy chaty provázejí od samého počátku nemalé problémy. „Když bych to měl shrnout, tak ten největší problém byl absence proudu. I přesto, že v červnu byla přípojka hotová, administrativa byla příšerná. Elektriku jsme nakonec pořešili se sousedy. Další problém jsme vyřešili díky vstřícnosti Lesů ČR, které nám umožnily skladovat výkopový materiál v lokalitě Zimný, kde výkopek drtíme a používáme zpětně na zásypy drenáží," vysvětlil Jiří Stejskalík.

Podpořit stavbu, která má před sebou ještě dlouhou cestu, se rozhodlo také obecní zastupitelstvo v Ostravici, které slíbilo půlmilionový příspěvek. „To je hodně velká podpora. Jestli to vyjde, to budu moc rád," uzavřel vedoucí.