Holoseče na Sosně, na Jahodné, v lesoparku a dalších příměstských lesích dostaly „stopku", těžba zde bude nově probíhat daleko citlivěji. Obyvatelé Třince ve snaze zachránit lesy sepsali několik petic, podpořila je rovněž starostka Věra Palkovská, která k problému absolvovala řadu jednání.

O co lidem jde, shrnuli už v březnu v petici obyvatelé Sosny. Upozornili na to, že nesouhlasí s pokračující těžbou dřevin v blízkém okolí zmíněného sídliště. „Domníváme se, že holosečné odstranění stromů v oblasti mezi sídlištěm a nemocnicí povede k povrchové erozi půdy a také k sesuvným procesům na svazích rokliny. A tím k možnému ohrožení statiky staveb, například mateřské školy. Považujeme za nesprávné kácet tento pás lesa i pro jeho ekologickou funkci biokoridoru," napsali lidé, kteří bydlí především v ulicích Sosnová, Habrová, Topolová, Květinová. Vykácení stromů by podle nich ohrozilo i existenci mloka skvrnitého, jehož má zákon chránit.

Výsledek jednání o osudu příměstských lesů? Ministerstvo životního prostředí se už s Lesy ČR dohodlo na společném budoucím postupu v otázce příměstských lesů. Na základě této dohody jsou Lesy ČR připraveny s jednotlivými městy uzavírat smluvní dohody, ve kterých se bude přihlížet při kácení k výběru jednotlivých stromů s ohledem na jejich zdravotní a fyzický stav. „Znamená to konec holosečím v příměstských lesích. Města se rovněž budou moci podílet na přípravě nového lesního hospodářského plánu pro každou regionální lesní správu," vysvětlila starostka Věra Palkovská.

Problematika příměstských lesů se podle ní zdaleka netýká jen Třince. „Těší mě, že Třinec pomohl zároveň také okolním městům," dodala.