Nyní vám představíme pravidla rekordu, jehož cílem je zápis do České knihy rekordů. Na platný pokus o zápis do České knihy rekordů bude po celou dobu dohlížet komisař z Agentury Dobrý den. Rekord bude vytvořen počtem vypitých piv, počtem zúčastněných osob a celkovým časem trvání štafety.

A co pro zapojení do rekordu musíte udělat? Účastník rekordu se nejdříve musí zaregistrovat u organizátora, uhradí účastnický poplatek ve výši 5 korun, čímž dává souhlas, že se účastní na vlastní nebezpečí. Následně přejde k místu rekordu, kde obdrží svou „třetinku" piva. Vyčká na předešlého účastníka, který si po vypití své „třetinky" připije s dalším účastníkem rekordu. Na vypití piva má každý účastník maximálně jednu minutu. Pokud tento limit nesplní, nebude počítán do rekordu. Letos si každý místo připínací placky odnese jako upomínku na tento ročník rekordu pivní sklenici s motivem 5. ročníku Beskydských rekordů. Každý účastník se může zúčastnit pouze jednou, musí prokázat svou totožnost, v den rekordu dovršit minimálně 18 let a nesmí být pod vlivem alkoholu.