Přítomní návštěvníci si během vernisáže prohlédli výstavu a poté zhlédli film, jenž pojednává o historii původních tunelů na bývalé Košicko-bohumínské dráze, která byla dána do provozu v roku 1872 tunelem číslo 1, přes výstavbu druhého tunelu v roce 1917 až po současný stav, kdy byl tunel číslo 2 přestavěn na nový dvojkolejný. Historie obou původních tunelů byla ukončena v letošním roce, kdy byl tunel číslo 1 zasypán a zbyl jen portál na jižním zhlaví s uzavíracími vraty a únikovou štolou. Výstava potrvá do 28. září a otevřena je od pondělí do pátku v době od 8 do 16 hodin, v sobotu od 8.30 do 14.30 hodin a neděli (jen v srpnu) od 8.30 do 12 hodin.

Pavel Sládek