„Za účast v projektech jsme získali peníze na miniarboretum, děláme také skalku," pochlubil se ředitel školy Jan Petr. Lískovecká devítiletka se pyšní titulem Ekoškola. Žáci se formou hry věnují například recyklaci baterií a elektrozařízení. Za to pak získávají odměny, třeba školní pomůcky, sportovní náčiní nebo vstupenky do naučných a zábavních parků.

„Ekologické aktivity mě baví. Můžeme se sblížit s přírodou, měříme třeba oblačnost a denní teplotu. Je to fajn," zhodnotila čtrnáctiletá žačka Beáta Šodková. Projekt Globe, který nabízí žákům praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy, se uchytil ve více než stovce zemí světa. Žáci i učitelé tuzemských škol se navíc každoročně setkávají na tradičních Globe Games. „Bývá to třídenní akce, každou školu reprezentují čtyři vybraní žáci. Součástí je zábavný doprovodný program a terénní hra," dodala Beáta Šodková.

Škola je zapojena i do evropského projektu Active Learning, který se zaměřuje na udržitelnou spotřebu energie. „Například do projektu Recyklohraní kromě dětí přispívají i rodiče," uvedl Jan Petr. Podle něj je ekologická výchova na škole důležitá. „V ekologických aktivitách se můžou realizovat všichni žáci. Tedy i ti, kteří by třeba na soutěžích typu chemických či matematických olympiád neměli moc velké šance uspět," podotkl ředitel školy, která má svůj vlastní ekokodex a pravidelně pořádá akce třeba ke Dni Země.

Ekologické projekty mají navíc i vedlejší přínos. „Děti se naučí vystupovat před lidmi a prezentovat své výsledky," zakončil Jan Petr. Aktivity školy ocenil i ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský, který ve středu předal žákům sady ekotašek na třídění odpadu.

Lukáš Morys