Důvodem je komplexní rekonstrukce tratě a její převedení do koridorových parametrů.

„Výluka bude nejdříve probíhat jako nepřetržitá od 7. srpna do 17. září, a to kvůli zřízení odbočky Třinec-Konská. Vlaky budou vedeny jednokolejně v celém traťovém úseku Třinec–Český Těšín. Před zahájením nepřetržité výluky budou probíhat přípravné výluky v délce 6 nebo 8 hodin. Z kapacitních důvodů nebudou některé vlaky v této době vedeny,“ upozornila Alena Lasotová z třinecké radnice.

Dodala, že od 18. září do začátku prosince 2009 bude výluka pokračovat na jedné traťové koleji mezi Třincem a odbočkou Třinec-Konská. „Po zimní přestávce budou od začátku března 2010 probíhat tři výluky po třech měsících, během nichž budou rekonstruovány postupně části traťových kolejí,“ uvedla.

České dráhy žádají cestující, aby sledovali informace o výlukách na internetových stránkách www.cd.cz/vyluky. Informace lze získat rovněž na telefonu 840 112 113 nebo prostřednictvím vývěsek o výlukách umístěných v železničních stanicích.