Nespokojení nájemníci se totiž stále, pod dojmem zásadní účasti města na fungování družstva, obracejí na radnici se svými žádostmi a námitkami na jeho chod.

„Musíme jim pak opakovaně vysvětlovat, že nemáme v družstvu žádné rozhodovací pravomoci a posílat je jinde. To pak lidi vytáčí ještě více,“ vysvětlila mluvčí města Nataša Cibulková.

I proto rada města minulý měsíc rozhodla, že vyzve bytové družstvo k vypuštění slova „městské“ ze svého názvu. „Je bezesporu nespravedlivé, aby odpovědnost města Orlové byla spojována s jeho v současné době minimální účastí práv v družstvu. Ta v současnosti činí necelých patnáct procent,“ uvedl místostarosta města Radislav Mojžíšek.

Zástupci města poslali svůj požadavek v oficiálním dopise na Shromáždění delegátů bytového družstva, které probíhalo tento týden. „Vyzvali jsme v něm družstvo ke zvážení opodstatněnosti existence slova „městské“ v jeho názvu z důvodů, které jsem zmínil,“ shrnul místostarosta města.

Na dopis při jednání došla řeč. „Ano. O této výzvě města jsme byli srozuměni. Chápeme jejich požadavek a rozhodně se s nimi nepoženeme do žádného sporu. Budeme jim chtít vyhovět,“ potvrdila předsedkyně Bytového družstva Orlovan Danuše Junáková.

Věc má však háček. Změna názvu podle předsedkyně družstva není záležitostí několika dní. „Je to administrativně velice složité. Změnu bychom museli nahlásit na různá místa, což nějakou dobu potrvá. Proto k ní dojde nejdříve v příštím roce,“ odhaduje Junáková.