Pracovníci Tyfloservisu se snaží vybavit zrakově postižené klienty takovými dovednostmi a informacemi, aby byli schopni v maximální možné míře naplňovat své životní potřeby, získali patřičné sebevědomí a zaměřili se na možnosti svého dalšího rozvoje.

„Pro nevidomého je asi největším problémem, že není samostatný. Vždycky musí mít někoho, kdo ho naučí kudy chodit, je vždycky závislý na určité službě,“ připomínají fakta, která si zdravý člověk mnohdy ani neuvědomí.

„Služby, které nabízíme, souvisejí právě s osamostatněním a schopností být co nejvíce nezávislý na pomoci druhých. Jsou to dovednosti související s péčí o sebe a o svou domácnost, tzv. sebeobsluha. Další sférou je pomoc těm, kteří mají problémy se samostatnou chůzí. S tím, jak se orientovat v prostoru. A další oblastí, kde můžeme zrakově postiženým pomoci, je výuka čtení a psaní bodového písma, která začíná rozcvičením hmatu, což je smysl, který může hodně nahradit a hodně pomoct tam, kde oči nestačí. To je ale jen základ, který musí zvládnout každý. Pak je důležité naučit se vařit, uklízet, ovládat počítač a další sociální dovednosti,“ tvrdí vedoucí střediska Edita Janková.

Pracovníci krajského střediska nepracují se zrakově postiženými jen v sídle společnosti, ale vyjíždějí za nimi domů. „Devadesát procent našich služeb probíhá v terénu. Jezdíme po celém kraji, s lidmi pracujeme u nich doma. Právě tam se musí cítit bezpečně a mají se pohybovat sebejistě,“ zdůrazňuje.

Cílem projektu je pomoci nevidomým a slabozrakým k maximální samostatnosti a navrácení zpět do běžného života, např. formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu, Braillova písma, doporučením vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a nácviku sebeobsluhy. Jen v loňském roce využilo služeb Tyfloservisu 222 uživatelů, bylo poskytnuto 422 intervencí a uspořádáno 39 dlouhodobých kurzů. Počet klientů navíc každoročně stoupá. Každý váš hlas zaslaný tomuto projektu jim hodně pomůže.

Celkové náklady na projekt: 1 121 000 Kč
Požadovaná částka: 205 000 Kč
Formát pro DMS hlasování: DMS PLR2
Co je důležité vědět:

Projekty, které postoupily do veřejného hlasování, postupně každé úterý představujeme v tištěném Moravskoslezském deníku a týdeníku Frýdecko-Místecko. Seznámit se s nimi můžete postupně také na internetových stránkách Moravskoslezského deníku nebo www.prazdrojlidem.cz. Koncem listopadu pak všechny projekty znovu připomeneme v samostatné příloze novin, jejíž součástí bude i hlasovací kupon.

Již od 1. října můžete hlasovat prostřednictvím internetu nebo dárcovských SMS, které letos mají hodnotu dvou bodů. Cena jedné DMS je 30 Kč, ve prospěch organizace bude převedeno 27 korun. Počet zaslaných DMS není omezen, do hlasování se však počítá pouze první.
DMS je možné posílat na číslo 87 777 ve tvaru DMS(mezera)PLR(číslo projektu 1 až 26).
Příklad: Chcete-li poslat svůj hlas projektu č. 10, zašlete DMS ve tvaru DMS PLR10.
Informace o internetovém hlasování najdete na www.prazdrojlidem.cz
Hlasování bude ukončeno 30. listopadu. Každý dvoustý hlasující bude odměněn drobným dárkem.
Vše o projektu Prazdroj lidem ČTĚTE ZDE!