Lenka Hovorková je členkou skupiny ve Staré Vsi. „Nejdříve jsem s Kondorem jezdívala na tábory jako dítě, to bylo v roce 1997. Od roku 2000 jsem již začala pracovat jako instruktorka, později jako vedoucí,“ řekla Hovorková, která tak s ostatními jezdívá na letní tábory ve Vítkově v Podhradí. Připraveny jsou během letních prázdnin tři turnusy, každé dítě si tak může vybrat, který termín mu vyhovuje. Jeden turnus trvá šestnáct dnů. „Turnusy bývají vždy nějak tématicky zaměřeny. Minulý rok jsme například měli téma Starověké Řecko, teď se chystá téma Egypt. K danému tématu pak připravujeme různé kostýmy, rekvizity a soutěže, které se tomu nejvíce blíží. Chceme, aby vše bylo věrohodné,“ vysvětlila Hovorková s tím, že ohledně tématických nápadů mají v Kondoru programového člena, který má na starosti zajišťování her, rekvizit a dalších věcí. „Ale zároveň nás všechny úkoluje, každému vysvětlí, co má připravit, donést,“ dodala Hovorková.

Kondor ve Staré Vsi má osmdesát dospělých členů a na sto padesát dětí, které jezdívají na tábory. K nim ještě patří další třicítka dětí, které chodí na schůzky během roku. „Já osobně jezdívám jen na tábory, přes rok se o děti starají oddíloví vedoucí. Těch je celkem devět a schůzky mívají na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde máme klubovnu,“ vysvětlila Hovorková, jež se mimo letních táborů účastní i „nárazových“ akcí během roku. „Tou je například Jarní toulání s Kondorem, které se konalo tuto sobotu již třetím rokem a díky pěknému počasí přišlo i hodně účastníků, registrovaných bylo 137. Příchozí byli nejen ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, ale i z Brušperku, Krmelína i Ostravy,“ vysvětlila Hovorková, která má v organizaci Kondor na starost i evidencí členů. „Mou náplní jsou členské příspěvky, zároveň jsme se letos dali trošku i do propagace Kondora, ať je nás více vidět a širší veřejnost o nás ví,“ řekla Hovorková s tím, že své působení v Kondoru bere jako velkého koníčka. „Občas to sice bývá pořádný zápřah, ale mám tuto činnost ráda, jinak bych ji ani nemohla dělat,“ uzavřela Lenka Hovorková.

Vedení skupiny Kondor ve Staré Vsi nad Ondřejnicí tvoří dvanáct členů, přičemž každý má své úkoly. Vedení se schází co čtrnáct dnů a má na starost mimo jiného i organizování různých brigád, akcí, vyřizování žádosti o dotace i komunikaci s centrálou v Praze.