Práce na protipovodňových opatřeních zde odstartovaly před dvěma lety, přesněji 15. července 2009, a letošní 15. červen byl svým způsobem výjimečný: Ondřejnice totiž krátce po 13. hodině začala téct jinudy.

Přeložka toku má asi 400 metrů a vyžádaly si ji geologické vlivy v Proskovické ulici. „V rámci protipovodňových úprav se v průběhu výstavby přistoupilo ke změně projektu,“ vysvětlil staroveský starosta Dalibor Dvořák s tím, že důvodem byl vznikající sesuv přilehlého svahu. „Aby se nezhoršil stávající stav, hledalo se nové technické řešení,“ uvedl ve středu odpoledne Dvořák.

Poznamenal, že při stavbě se objevily fragmenty původního koryta, které zde zřejmě bylo. „Což jen potvrdilo správnost tohoto opatření. Řeka se vrací do míst, kde historicky tekla,“ prohlásil starosta. Tvrdí, že z hlediska protipovodňové ochrany to celý projekt dokonce vylepšilo.

Investorem celé stavby je podnik Povodí Odry. Ten podrobnosti k protipovodňovým úpravám ve Staré Vsi zveřejní až po kolaudaci zřejmě v září. Z dostupných informací vyplývá, že celá investice vyjde na přibližně 114 milionů korun. Část nákladů podnik uhradí z dotace. Původně se počítalo s částkou 104 miliony korun, přeložka toku však rozpočet stavby navýšila právě o deset milionů.

Stará Ves zažila povodně nejen v roce 1997, ale i loni v květnu. Stavbu to zkomplikovalo, starosta ale uvedl, že už v loňském roce bylo patrné, že již hotové úpravy obci pomáhají. Stavební část by měla skončit v srpnu.

Dalibor Dvořák upozornil, že už ve čtvrtek 16. června se bude v jiné části obce, konkrétně pod silnicí I/58, instalovat zvedací most. „Je to technický unikát,“ pravil. Most se bude zvedat v případě ohrožení velkou vodou. Instalace začne v pět hodin ráno a vyžádá si určitá dopravní omezení.

Na sanaci nestabilního svahu v Proskovické ulici obec získala čtyřmilionovou dotaci. „Do podzimu by to mělo být hotové,“ naznačil Dvořák.