„Veškeré přípravy trvaly osm let a bylo zpracováno několik projektů. Jsme velice rádi, že jsme konečně mohli jeden z nich realizovat,“ prohlásila Irena Babicová, starostka obce.

Již 2. května oficiálně převzali část staveniště Sdružení Kanalizace Baška, VOKD – Zlínstav a společnost KWG, kteří se stali zhotoviteli této největší investiční akce obce. Zakázka byla vyčíslena na zhruba 270 milionů korun, při níž se počítá s vytěžením 112 460 metrů čtverečních zeminy v délce 38 kilometrů kanalizačních sítí. Na ně by se mělo později napojit na tisíc domácností, které doposud splaškovou odpadní vodu převážně zadržují v zastaralých septicích a žumpách.

Voda pak přepady zaústěnými do povrchových příkopů, případně trativodů, odtéká do Ostravice. Gravitační kanalizace by však měla tento problém vyřešit. Počítá s tím, že znečištěné odpadní vody budou směřovat dále do hlavní čističky odpadních vod ve Sviadnově. Pro majitele nemovitostí to znamená, že si budou muset nechat nainstalovat přípojky každý sám a na vlastní náklady.

„V letošním roce dojde k vybudování kanalizační sítě v Kunčičkách a Bašce, příští rok pak v okrajových částech a Hodoňovicích,“ upřesnila Babicová.

„Největší obavy mají lidem především kvůli omezené dopravě, která doprovází každou větší stavbu. Z toho důvodu pořádáme různá setkání, aby oni sami se stali účastníky a měli přehled o celém průběhu projektu,“ dodala starostka.

Výstavba potrvá čtyřiadvacet měsíců. „Myslím, že určitě stojí za to všechno vydržet, abychom pak v obci necítili žádný zápach a vodní toky, které obcí protékají, byly čisté,“ řekla starostka obce.

„Věřím, že až se za čtyřiadvacet měsíců u hotového díla setkáme, budeme se na sebe usmívat stejně jako dneska,“ prohlásil Marek Podzemný, ředitel divize pozemních staveb VOKD.

Zastupitelé Bašky se tak stali dalšími, kteří se rozhodli k výstavbě nové kanalizace. Tento týden také podepsali smlouvu zástupci ostravské společnosti VOKD a Svazku obcí Čistá Odra ve Frýdlantu nad Ostravicí. Dohoda umožní vybudování více než dvanáct kilometrů dlouhé kanalizace pro občany Frýdlantu.

Tímto dosáhnou devadesátiprocentního napojení města na kanalizaci. Hodnota byla vyčíslena na 100 milionů korun.