Právě zde se konal závěrečný seminář svazku Region Slezská brána, který je dobrovolným sdružením celkem osmi obcí v okrese Frýdek-Místek a okresu Ostrava-město. Konkrétně se jedná o Vratimov, Šenov, Paskov, Řepiště, Sedliště, Žabeň, Václavovice a Kaňovice.

„Toto sdružení bylo založeno v roce 1999 za účelem vzájemné spolupráce na společných aktivitách,“ upřesnil Rostislav Kožušník, předseda svazku.

Důvodem společného setkání bylo vyhodnocení proběhlých aktivit a seznámení se s akcemi, které na zúčastněné ještě čekají. „Jedná se o vyhodnocení již třetího ročníku projektu Projektový manažer III a zároveň seznámení s tím, jak bude pokračovat v ročníku následujícím,“ řekl Miroslav Lysek, projektový manažer Slezská brána.

Součástí semináře byl také křest knihy s názvem Církevní památky Regionu Slezská brána. „Obsahem knihy je zachycení krátké historie v textové části každé obce včetně nejzajímavějších míst, ať už kulturních nebo přírodních. Obecně by se dalo říct, že se jedná o zachycení pozitivních hodnot tohoto regionu v členění podle obcí, které je především dokumentováno fotografiemi,“ dodal.

Čtenáři se tak mohou dozvědět více o místech ve svém okolí, o kterých kolikráte nemají ani tušení. Patří k nim kapličky na lesních cestách a polích, křížky schované mezi ploty, kostely i kostelíčky. Jak se v knize uvádí – tyto základní stavební kameny zdejší venkovské krajiny vypovídají poutavé dlouhé historie regionu a jsou úzce spjaty s životem zdejších lidí. Kromě fotografií obsahují mimo jiné i informace o osobnostech. Publikace byla na závěr sezení s náležitostí pokřtěna.

„Křtít budeme netradičně. Volil jsem čistou, pramenitou vodu přímo z pramene Ryninka. Ta pochází z velice hezkého a romantického místa, které je zároveň výletištěm na pomezí Václavovic a Sedlišť,“ uzavřel Lysek.