I když chladné a deštivé počasí prázdninovým radovánkám moc nepřeje, pracovníci krajské hygienické stanice nepřestávají kontrolovat jakost vody na koupacích místech v přírodě ani v srpnu. A přinášejí příznivé zprávy. Voda v celém okrese Frýdek-Místek je stejně dobrá, nebo dokonce ještě lepší, než při posledním měření. „Na všech koupacích místech je kvalita vody vyhovující,“ řekla ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Helena Šebáková.

Oproti minulému týdnu se výrazně zlepšily hodnoty naměřené ve vodní nádrži Brušperk. Zatímco před sedmi dny hygienici udělili této vodní ploše červené sluníčko a označili ji za místo nevhodné ke koupání, výsledky nových rozborů byly příznivější. „Minulý týden jsme ve vodní nádrži Brušperk zjistili přítomnost koliformních a termotolerantních koliformních bakterií nad doporučené hodnoty, v případě enterokoků byla překročena hodnota limitní. Nyní však došlo ke zlepšení kvality vody po stránce mikrobiologické a voda v této nádrži je hodnocena zeleným sluníčkem,“ uvedla ředitelka Šebáková. Brušperk si tedy o dva stupně polepšil.

Ze čtvrtého poskočil na druhý, který označuje vodu vhodnou ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. Stejné hodnocení, tedy zelené sluníčko, dostaly i vodní nádrže Baška a také Olešná, kterou hygienici kontrolovali v Palkovicích a v Místku.

Nejčistější v okrese je v Žermanická přehrada. Voda v ní dostala v Dolních Domaslavicích, v Lučině i v Soběšovicích, kde byla kontrolována, nejlepší možnou známku – modré sluníčko. I tato přehrada si polepšila, minulý týden ji hygienici ohodnotili dvojkou.

Lidé se tedy nemusejí bát, neměli by mít po návštěvě přírodních nádrží žádné zdravotní problémy. Hygienici jim však radí, aby se pro jistotu osprchovali po každém koupání. A to i v případě, že se voda zdá být na první pohled zcela nezávadná.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje každoročně kontrolují čtyřiadvacet vybraných vodních ploch a nádrží vhodných ke koupání. Měření probíhá přes celé léto, začíná ve druhé polovině května, končí na začátku září. Informace o kvalitě vody ve volné přírodě si lidé můžou najít na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Kromě aktuálních výsledků jsou tam zveřejněny i kontroly několik týdnů staré, aby bylo na první pohled zřejmé, jak se jakost vody v nádržích mění.

Zuzana Moravcová